GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 18.maijā

Eiropa turpina palielināt kviešu eksporta tempus un sasniedz jaunus eksporta rekordus.

Tiek paredzēts, ka Francija pārspēs  iepriekšējo gadu kviešu eksporta apjomu rekordus un tas Francijai ir izdevies, stratēģiski papildinot savus eksporta krājumus, nostiprinot eksporta tirgus pozīcijas un mazinot eksporta konkurenci no Melnās jūras  tirgu. Iepriekš jau rakstījām, ka Melnās jūras tirgus graudu lielvalstis plāno samazināt savus eksporta apjomus, lai izslēgtu graudu deficīta draudus vietējā tirgū, pastiprinot pieprasījuma interesi pēc Eiropas izcelsmes kviešiem importa tirgos.

Eiropā, samazinoties iekšējam patēriņam, ko ir izraisījusi Koronavīrusa pandēmija, ir atbrīvojušies papildus kviešu krājumi, kas tiek novirzīti eksporta tirgos. Krājumu palielināšanās uz vietēja pieprasījuma samazinājuma pamata ir novērojama visās pārtikas un rūpniecības nozarēs. Pārlieku liela krājumu nasta negatīvi ietekmē Eiropas ekonomiku un nākotnes preču cenas. Šā brīža Eiropas Savienības preču pārprodukcijas problēmu veiksmīgi atrisina augstais preču pieprasījums importa tirgos. Bet uz to ilgi paļauties nedrīkst un preču noietam jāatjauno iepriekšējie tirdzniecības kanāli un jāstrādā pie jaunu sadarbības kanālu radīšanas.

Par laimi Eiropas ekonomikai, vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis atvieglo robežu bloķēšanas pasākumus, kas pozitīvi ietekmē ES ekonomikas straujāku atveseļošanos.

Eiropas kviešu tirgū šobrīd valda duālas sajūtas. No vienas puses laika apstākļi Eiropā nelabvēlīgi ietekmē labības attīstību un mazina izredzes labai kviešu ražai un kviešu ražošanas lielvalstis plāno palielināt vietējās kviešu rezerves, signalizējot graudu deficīta karogu, kas norāda uz kviešu cenas saglabāšanos vai pieaugšanu. Bet no otras puses visos labības tirgos tiek paredzēts krājumu palielinājums, ko veicina pieprasījuma samazinājums – raugoties uz tirgu no šī skatu punkta kviešu cenām nākotnē ieraugāms “sarkans karogs,” kas norāda uz kviešu nākotnes cenu samazināšanās tendencēm.

Eiropas tirgū valdošo apjukumu pastiprina neziņa par Krievijas un Ukrainas kviešu eksporta stratēģiju – šobrīd nav zināms vai eksporta ierobežojumi attieksies tikai uz 2019./2020. eksporta izpildi vai ierobežojumi tiks pagarināti arī 2020.2021.gada sezonā. Krievijā vairs netiek prognozētas rekordaugstās kviešu ražas, un iepriekš prognozētā kviešu raža 84M t apmērā ir samazinājusies līdz pēdējo gadu vidējam rādītājam 76M t.  

Graudu tirgus “vienādojumu” šogad papildina vēl virkne saskaitāmo un nezināmo, kuri ir saistīti ar iekšējo un ārējo tirdzniecības politiku. Kviešu tirgus pozīciju noturēšanai, Eiropa savlaicīgi reaģēja un novērsa nesākušos cīņu ar iespējamo kukurūzas importa vilni, ieviešot ievedmuitas nodokli kukurūzai, kas nav ES izcelsmes - viens nezināmais garajā kviešu tirgus vienādojumā ir atrisināts.

2019./2020. gada eksporta sezonā Eiropa veiksmīgi turpināja uzsākto sadarbību ar Ķīnu, desmitkāršojot eksporta apjomu no Eiropas uz Ķīnu. Šajā eksporta sezonā iespējams uzsāktā sadarbība turpināsies vēl sekmīgāk, jo Ķīna ir ieviesusi papildus ievedmuitas nodokli Austrālijas izcelsmes miežiem, pārējiem importa kanāliem ļaujot importēt bez papildus ievedmuitas nodokļu sloga. Šāda Ķīnas tirdzniecības politika ir zaļā gaisma Eiropas produkcijai.


Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā atgriezās 190.00 EUR/t robežās, ļaujot dažiem lauksaimniekiem fiksēt kviešu cenu viņu izvēlētajā komforta zonā. Kviešu decembra līgumu augstākā cena sasniedz 191.75EUR/t. Cena nedēļas griezumā pieauga no 188.25EUR/t līdz 190.00 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgū, līdzīgi kā kviešu tirgū, valda divi uzskati – 1. Rapšiem Eiropā samazinās pieprasījums; 2.Rapšiem palielināsies importa apjoms 2020./2021.gada sezonā. Divi pretrunīgi un diametrāli pretēji tirgus faktori – viens atbalsta cenu pieaugumu, bet otrs paredz cenu samazinājumu.

Arī mūsdienās, tehnoloģiju laikmetā ir grūti noteikt pandēmijas atstāto ietekmi uz degvielas patēriņa samazinājumu – ir zināms, ka patēriņš ir samazinājies, bet neviens neapņemas nosaukt precīzu vērtību šodien un arī nākotnē.

Rapši ir galvenā biodīzeļdegvielas izejviela Eiropā un Eiropas komisija iepriekšējā ziņojumā informēja, ka 2020./2021.gada sezonā Eiropai būs nepieciešams importēt līdz 4Mt rapšu, lai nodrošinātu nepieciešamo izejvielu un lai nodrošinātu nepieciešamo obligāto biodegvielas piejaukumu pie fosilās degvielas.

No iepriekšminētā ir redzama Eiropas un Globālā tirgus nenoteiktība, kas norāda, ka lauksaimniekiem ir jāapzinās savas saražotās preces pašizmaksa un skaidri jāzina, cik vēlas nopelnīt par katru saražot rapšu t. Šis gads neizskatās pēc klasiska rapšu tirdzniecības gada, kad var izmantot iepriekšējo gadu tirdzniecības pieredzi un stratēģiju.


Ir vērts atcerēties, ka augstākā rapšu cena 2019.gada sezonā novembra līgumiem sasniedza 389.00 EUR/t (17.09.2019.), bet rapšu cena 20.maija nedēļā sasniedza  370.00 EUR/t, kas ir par 9 EUR/t zemāka cena kā šogad iepriekšējā nedēļā. Tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas, kas varētu ienest kardinālas izmaiņas šajā tirgū, šī gada sezonā. Aplūkojot un salīdzinot rapšu cenu grafikus (2019.gada un 2020.gada), abos grafikos līdz 22.maija datumam ir saskatāmas līdzīgas cenu veidošanās tendences.


2020.gada kviešu tirgus pareģojums pasaules analītiķu un ekspertu acīm

Ziņu un analītiskā uzņēmuma Bloomber plašā patēriņa preču stratēģis Maiks Makglons uzskata, ka kviešu cenas jau 2019.gada pēdējā pusgadā uzņēma atveseļošanas trajektoriju un cenu tendencēm vajadzētu saglabāties līdz 2020.gada pirmajam ražas ievākšanas laikam. Viņš pielīdzina 2020.gada kviešu cenas tendences un prognozes 2016.gadam, kas jau šobrīd atbilst bijušajai tirgus situācijai.

Vācijas Commerczbank savu kviešu tirgus redzējumu vairāk balsta uz kopējo pasaules kviešu sējplatību. Banka ziņo, ka kviešu ražošanas apjomi līdz 2018.gadam katru gadu proporcionāli palielinājās par 1%, bet pēdējie divi gadi norāda uz tirgus izmaiņām, ko galvenokārt izraisa globālie laika apstākļi. Banka paredz, ka tuvākā nākotnē, bet ne šogad, kopējo saražoto kviešu apjomu tirgū palielinās Melnās jūras dalībnieki, uzlabojot savus vidējās ražas radītājus. Analītiķi arī cer, ka Austrālijas tirgu šogad Māte daba palutinās un Austrālijas lauksaimniekiem izdosies saražot un uzrādīt tirgum atbilstošus rādītājus. Commerczbank ņem vērā sliktos 2019.gada laika apstākļus Eiropā, kas apgrūtināja kviešu sēju Francijā, Vācijā un Lielbritānijā, tāpēc banka paredz, ka 2020.gada ražas radītāji nebūs pielīdzināmi 2019.gadam un kopējā pasaules kviešu bilance būs mazāka kā pērn – tāpēc banka paredz, ka  kviešu cena 2020.gadā būs 190.00 EUR/t robežās.

Starptautiskās analītikas grupas FocusEconomics pareģojums atšķiras, jo grupa paredz plaša patēriņa preču piedāvājuma pieaugumu, kas tiek balstīts uz ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām. Grupa apstiprina, ka cenu pieaugumu pēdējo mēnešu laikā ir stimulējis augstais tirgus pieprasījumus, bet tas drīz mainīs pozīcijas un piedāvājums ņems virsroku – tāpēc analītikas grupas paredz, ka kviešu cenas līdz gada beigām samazināsies līdz pat 164 EUR/t.

Finanšu magnāts JP Morgan paredz kviešu cenu pieaugumu par 2.4%, balstoties uz Commerczbank līdzīgu viedokli, kas saistīts ar kopējās kviešu ražas samazinājumu 2020.gadā dēļ nelabvēlīgajiem laika apstākļiem līdz šim. JP Morgan paredz 2020.gadā kopējo krājumu samazinājumu, kas iespējams varētu uzlaboties tikai 2021.gada. JP Morgan savā nākotnes scenārijā ir atstājis nelielu sadaļu ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām, kas uztur viedokli par piedāvājuma pieaugumu, ja šie divi tirdzniecības partneri nespēs uzturēt stabilas tirdzniecības attiecības.

Savukārt Rabobank neredz sevišķi lielas izmaiņas tirgū turpmākajā 2020.gadā. Banka uzskata, ka esošā kviešu cena turpmākajos mēnešos līdz pavasarim saglabāsies, jo gaidītais Melnās jūras tirgu spiediens ir pārvarēts. Rabobank uzskata, ka eksporta plūsma no Melnās jūras tirgiem nepalielināsies, jo šajā apgabalā ir iestājusies ziema un kravu pārvadājumi šajos laika apstākļos ir apgrūtināti – to pierāda vēsturiskie eksporta dati. Tomēr banka paredz 2020.gadā lielus kopējos kviešu krājumus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kviešu tirgus tendences. Tiek paredzēta lielāka kviešu raža Krievijā un Ukrainā, kas izlīdzinās ASV un iespējams arī Eiropas sliktākos 2020.gada kviešu ražas rādītājus. Papildus Krievijas kviešu ražas uzlabojumam banka arī paredz lielākus kviešu ražošanas apjomus Kanādā, kas šogad plāno samazināt kopējās rapšu platības un aizstāt tās ar vasaras kviešiem.

EUR/USD valūtas indekss

 

R49VSK

Vārda dienu šodien svin:    


BAYER DIGITĀLĀ LAUKA DIENA STAĻĢENĒ #2


2020.gada 19.maijā Bayer agronoms Artis Vanadziņš un Bayer sēklu pārdošanas vadītāja Aiva Kupfere vērtē ziemas kviešu, ziems rapšu un lauka pupu dēmo laukus Staļģenē.

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.7 ar Ingrīdu Grantiņu par InVigor rapšu šķirnēm no 


- InVigor rapšu sēklu selekcijas process
- Kā tiek izvēlētas un piedāvāts InVigor rapšu šķirnes Latvijas tirgū?
- Kāds ir eļļas bāzes rādītājs InVigor rapšu šķirnēm?
- InVigor rapšu šķirņu ražība
- Cik Latvijas vietās tiek izmēģinātas jaunās InVigor rapšu šķirnes?
- Kā BASF vērtē šī gada rapšu sējumus?
- BASF īpašie piedāvājumi Latvijas lauksaimniekiem
- Citi kultūraugu sēklu piedāvājumi no BASF
- InVigor rapšu sēklu piedāvājums 2020./2021 sezonai
- Kad un kā ir sākusies BASF mīlestība ar rapsi?
- BASF piedāvātā Clearfield tehnoloģija
- InVigor rapšu sēklu sortiments

____________

Intervija ar Konekesko pēcpārdošanas servisa vadītājiem - Andri Lukaševiču, Gati Sakni, Jāni Baumani.


 • Cik liela ir Konekesko pēcpārdošanas tehnikas servisa struktūra?
 • Servisa pieteikumu bezmaksas tālruņa līnija 8558.
 • Konekesko lepnums - CLAAS rezerves daļu noliktava visām Baltijas valstīm.

 • Oriģinālo un analogo rezerves daļu galvenās atšķirības.
 • Kā pareizi ieziemot lauksaimniecības tehniku?
 • Ko sevī ietver pilna tehnikas diagnostika?

____________

Intervija ar BAYER agronomu Arti Vanadziņu

 • Kāda ir situācija uz lauka?
 • Kā apkarot nezāles?
 • Kādi būs AAL ierobežojumi Latvijā?
 • Kāda ir AAL pretenziju izskatīšanas procedūra?
 • Bayer jaunumi 2020.gadā!

________________

 

TOP 5 Eiropas kviešu ražotāji 2019.gadā (milj. t)


 TOP 5 Eiropas
kviešu ražotāji
 Kviešu raža 
2019.gadā
 Izmaiņas pret 
2018.gadu
 Francija39.390  +5.316
 Vācija22.873 +2.747 
 Lielbritānija 15.973 +2.325
 Polija10.664  +0.848
 Rumānija8.100  -0.900
KOPĀ EIROPĀ 143.260 +14.453


JAUNS AGROPLATFORMAS SERVISS 

AgroPlatforma izveidoja jaunu servisu, kas atvieglo biržas cenu sekošana procesu – Biržas īsziņu serviss. Jums vairs nav nepieciešams apmeklēt mājas lapu, lai aplūkotu biržas cenas kviešiem un rapšiem. Tagad par izmaiņām tirgū Jūs saņemsiet īsziņu no AgroPlatforma.

 


SIA "FITO-AL" valdes priekšsēdētājs Artūrs Arnītis dalās ar savu pieredzi, lietojot AgroPlatforma pakalpojumus.SIA "MĀLNIEKI" valdes priekšsēdētājs Uvis Slakteris dalās ar savu pieredzi, lietojot AgroPlatforma pakalpojumus.


___________________________________

  Jūsu graudu cenas piedāvājumi

  • Kveiši (Rīga) 2019.gada raža 
  •   Ekstra kvalitāte          182 
     I grupas kvalitāte          182
   II grupas kvalitāte          182


   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   Kvieši (Rīga, Liepāja) 2020.gada raža
  • DEC19
  • Extra kvalitāteDEC20 - 6 
   I grupas kvalitāteDEC20 - 7 
   II grupas kvalitāteDEC20 - 8
   III grupas kvalitāteDEC20 - 12
   LopbarībaDEC20 - 24

   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   Rapši (Rīga) 2020.gada raža
  • NOV20
  • Rapšu cena formulaFEB20 -7

   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU


   Lauka pupas (Rīga) 2019.gada raža
  • MAR20
  •   1. grupa          +70 
     2. grupa          +40
     Lopbarība          +20


   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   ___________________________________


  • Kviešu Decembra līgumu cena Čikāgā

EUR/USD valūtas dienas indekss


EURUSD chart by TradingView


Jēlnaftas nedēļas cena USD/brl

CLK2020 chart by TradingView

___________________________________

Reģistrējies eAgronom un saņem 25% atlaidi ērtam un noderīgam lauku darbu plānošanas un vadības risinājumam.

                Biržas cenas               

Sazinies ar mums

E-pasts[email protected]

Tālrunis+371 29991188

Tālrunis+371 27012190

Darba laiks: Darba dienās 9:00 - 17:00

Partneri

Palīgs graudaudzētājiem ikdienas darbu plānošanai un efektīvākai saimniekošanai

MASCUS ir pasaulē lielākais smagās un speciālās tehnikas tirdzniecības portāls.


 .