GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2023.gada 16.janvārī

Palielinās pieprasījums pēc Eiropas izcelsmes kviešiem

Kviešu cenu samazināšanas Parīzes birža palielina interesi importa tirgos pēc Eiropas izcelsmes kviešiem. Importa tirgos Eiropas cenas līdz šim uzturēja nekonkurētspējīgu līmeni, salīdzinot ar Melnās jūras tirgu, turklāt Importa tirgi, kas neatbalsta Krievijas agresiju, bija spiesti dažkārt izvēlēties tieši Krievijas izcelsmes kviešus zemās cenas dēļ. Pēc aizvadītās nedēļas nelielā, bet tomēr cenu samazinājuma Eiropā palielinās pieprasījumus un tirgus aktivitāte, kas var ieviest pārmaiņas tirdzniecībā. Tirgus dalībnieki sacīja, ka Francijas kviešu konkurētspēja salīdzinājumā ar citām izcelsmēm ir palielinājusies, un starptautiskajiem tirgotājiem ir apliecinājumi, kas liecina par importa tirgu atgriešanos pie Eiropas kviešiem, lai izpildītu saistības pret tiem. Atgādināsim, ka vēsturiskais Eiropas kviešu tirdzniecības partneris ir Alžīrija, kas gadu no gada dominējošās kviešu iegādes veica no Francijas. Francija šajā kviešu eksporta sezonā  līdz 8.janvārim ir uzstādījusi kviešu eksporta rekordu kopš 2014.gada un uz importa tirgiem nosūtījusi 7M t, kas ir par 2,4M t kviešu vairāk kā iepriekšējā sezonā līdz 8.janvārim.

Iepriekšējos graudu tirgus pārskatos esam runājuši par Ukrainas kviešu eksporta kapacitāti, kurai pēc vienkāršiem aritmētiskiem aprēķiniem tuvākajā laika vajadzētu samazināties vai apstāties. Ukraina līdz 16.janvārim uz importa tirgiem ir nosūtījusi 8,7M t kviešu un 1,7M t miežu, kas ir par 50% un 67% mazāk kā iepriekšējā gadā līdzīgā periodā. Iepriekšējā nedēļā kviešu tirgū tika pamanīti pirmie signāli par Melnās jūras tirgus aktivitātes samazināšanos, jo Alžīrija izvietoja sludinājumu par kviešu iepirkum un atsaucība bija vāja. Alžīrija veic iepirkumu kviešu piegādēm Februārī un saskaņā ar Alžīrijas ziņu avotiem līdz aizvadītās nedēļas piektdienai neviens piedāvājums netika izteikts un oficiāli iesūtīts.

Alžīrijai tirgus vienmēr ir bijis specifisks ar saviem atšķirīgajiem kvalitātes standartiem, kuros lielākais uzsvars tiek likts uz augstāku tilpumsvaru (77 …78 g/hl) un salīdzinoši zemāku proteīna daudzumu(11… 11,5%).  Piebildīsim, ka Alžīrija apzinās savas kvalitātes prasību atšķirības un tāpēc par kviešiem ir gatavi maksāt 1…2EUR/t vairāk, ka citi importa tirgi.

Atgriežoties pie Krievijas kviešu tirgus piedāvājuma, ir saredzams piedāvājuma samazinājums, kas liecina par nepatiku pret jauno cenu pieprasījumu no otras tirgus dalībnieku puses. Krievija šobrīd nelabprāt veic tirdzniecību ar kviešiem, bet ir gatava izskatīt kviešu pārdošanas līgumus par fiksētu cenu – 309 USD/t uz FOB nosacījumiem Novorosijskā. Šāds cenu līmenis liecina par cenu pieaugumu šajā tirgū un šī ziņa ir jāuztver, kā labs signāls Eiropas tirgum pie tirgus situācijas, kad Parīzes biržā Marta kviešu tirdzniecības līgumi tiek slēgt zem 300 EUR/t atzīmes.

Parīzes biržā Marta kviešu tirdzniecības līgumi piektdien noslēdzās ar 288,50 EUR/t, kas ir rekordzems līmenis kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā. Vēršama arī uzmanību, ka kviešu cenu samazinājums šobrīd tiek cieši saistīts ar EUR/USD valūtas kursa izmaiņām, kur USD ieņem iedzinēja lomu, salīdzinot ar periodu, kad kviešu cenas bija stipri virs 300 EUR/t. Tikmēr Ukrainas pārtikas kviešu cenas piektdien bija nemainīgas, un tūlītējie līgumi par 11,5% proteīna kviešiem tika slēgti par 282,50 USD/t uz FOB nosacījumiem, bet pieprasījums samazinājās, jo Ukrainas piedāvājums, neskatoties uz zemākām FOB cenām, ir dārgāki ar loģistikas izmaksām un risks darījumiem ar Ukrainu ir augstāks, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem. Šīs nav labas ziņas, pretēji iepriekšējām ziņām par Krievijas nevēlēšanos veikt tirdzniecību, jo tas nozīmē, ka kādam tirgus dalībniekam būs jāstājas Ukrainas vietā ar Ukrainas kviešu cenām, lai neatdotu tirgu Krievijai.

Eiropas kviešu eksports līdz 8.janvāriem, salīdzinot ar iepriekšējo eksporta gadu nav samazinājies un rezultāts ir gandrīz identisks – 16,9M t kvieši ir nosūtīti uz importa valstīm kopš eksporta sezonas sākuma. Sezonas sākums līdz augusta vidum ir bijies krietni aktīvāks, kad eksports ir pieaudzis līdz pat 60%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Janvārī Eiropas kviešu eksports ir samazinājis par 32% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas izskaidro arī kviešu cenas samazinājumu gada sākumā. Tomēr vēsturiski statistika uzrāda vienādu tendenci, t.i., kviešu eksports gada sākuma samazinās un tad uzņem apgriezienus līdz pat aprīļa vidum. Statistika līdz šim sevi ir attaisnojusi un tam vajadzētu notikt arī šajā sezonā, kas liecina, ka sezona ir tikai pusē un tirdzniecībai gaidāms aktivitātes palielinājums.

Pārvietojoties uz ASV un nākošo ziemas kviešu ražu, jāizdara secinājumi, kas ASV šajā sezonā nav labi pārziemošanas apstākļi, kas ieskicē salīdzinoši sliktus ziemas kviešu ražas rādītājus 2023.gada ražai. Lai gan šajā nedēļā tiek prognozēti nokrišņi lielākajos ziemas kviešu audzēšanas apgabalos, tomēr ziemas kviešu vērtējums šobrīd ir zem vidējā sliktākā ziemas kviešu rādītāja. Tikai 59% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti apmierinoši, salīdzinot ar 64% iepriekšējā nedēļa. Aktuālās graudaugu cenas rietumu puslodē ir augstākas, salīdzinot ar Eiropas cenām – Kanāda ir reģistrēts darījums par 13,5% proteīna kviešiem uz FOB nosacījumiem par 368.75 USD/t, bet Argentīnā ir reģistrēts darījums par 11,5% proteīna kviešiem uz FOB nosacījumiem par 342.50 USD/t.

Ar sausumu saskaras arī Eiropas galvenie kviešu audzēšanas apgabali un Eiropas perspektīva, aplūkojot absolūtos statiskas datus, neizskatās cerīgi tuvākajā nākotnē. Pastāv bažas par nepietiekamu mitrumu, kas var atstāt paliekošas sekas uz ražas un kvalitātes rādītajiem 2023.gada ražai. Francijā, Vācijā un citos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos šī ziema ir sevišķi silta un arī sausa. No energoresursu taupības viedokļa ziema ir labvēlīga, jo mazāk enerģija jāpatērē siltumam, tomēr Eiropā aizvien pieaug stress par ūdens līmeni upēs un ūdenskrātuvēs, kas darbina hidroelktrostacijas. Ūdens nepietiekamība palielināt enerģijas nepietiekamību un enerģijas cenu pieaugumu. Līdzīgas bažas ir par gāzes patēriņu un pieprasījuma samazinājumu, kas šajos apstākļos ir pielīdzināms “rungai ar diviem galiem”. No vienas puses - ir labi, ka gāzes patēriņš ir samazinājies, bet no otras puses – ir samazinājusies gāzes piegāde, kas var radīt draudus stabilākām gāzes piegādēm nākotnē. Līdz ar to saglabājas aizvien salīdzinoši augsta minerālmēslu deficīta iespēja 2023./2024.gadā.

Baltijas valstīs par nokrišņu daudzumu līdz šim mēs sūdzēties nevaram, bet lauksaimniekus un arī AgroPlatformu ļoti satrauc Parīzes biržas cenas, kas šobrīd nesakrīt ar jebkādiem lauksaimnieku aprēķiniem, lai graudkopība sevi parādītu par peļņas nesošu saimniecisko darbību. Galveno izejvielu cenu un graudu cenu attiecība šobrīd ir negatīva. Jācer, ka tuvākajā laikā graudu tirgus aktivitāte palielināsies, pieprasījums pieaugs un kviešu cenas pietuvosies līmenim, lai izejvielu un graudu cenu attiecība būtu pozitīva. Aizvadītajā piektdienā Baltijas tirgū par lopbarības kviešiem uz FOB nosacījumiem tika piedāvātas vidējās prēmijas (-22.50) EUR/t, par 12,5% proteīna kviešiem uz FOB nosacījumiem tika piedāvātas vidējās prēmijas 10.50 EUR/t, par 14% proteīna kviešiem uz FOB nosacījumiem tika piedāvātas vidējās prēmijas 40.50 EUR/t. Vēršam atkārtoti uzmanību, ka cenas ostā ir par 6…8 EUR/t zemāka kā cenas uz FOB nosacījumiem.

Baltijas valstu eksports kopš oktobra sākuma ir palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz 8.janvārim Baltijas valstis ir eksportējušas 3.2M t kviešu, kas ir par 1M vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Klusākais un tukšākais eksports ir bijis periodā no augusta vidus līdz augusta beigām, kad ir reģistrētas divas neliels kuģu partijas. Janvārī Baltijas valstīs ir reģistrēti eksporta darījumi par kopējo apjomu 31 500 t, kas ir par 13 000 t mazāk kā iepriekšējā gada un par 320 000 t mazāk kā vēl vienu gadu iepriekš. Vidējā statistika rāda, ka līdz eksporta sezonas beigām Baltijas valstīm vajadzētu vēl nosūtīt 1.3M t kviešu uz importa tirgiem, lai gan vidēja eksporta statistika kopš 2014.gada uzrāda, ka Baltijas valstis eksportē 3.6M t, bet augstākais eksporta rādītājs ir uzrādīts 2020./2021. eksporta sezonā, ka Baltijas valstis eksportēja 6.07M t.

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgus galvenais flagmanis sojas pupiņas iepriekšēja nedēļa ieguvu cenu atbalstu Čikāgas biržā, kas mudināja sojas pupiņu audzētājus palielināt piedāvājumu. Sojas pupiņu pircēju reaģēja uz piedāvājuma pieaugumu un veica cenu korekciju samazinot iepirkuma prēmijas. Iepriekšējā nedēļā ir reģistrēti sojas pupiņu darījumi par kopējo apjomu 600 000 t. Sojas pupiņu cenu pieaugums izskaidrojams ar ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu par sojas pupiņu ražas samazinājumu ASV un arī Argentīna līdz 116M t, kas ir par ~5.5M t mazāk, ka bija prognozēts iepriekš. Cenu palielinājumu arī veicina Ķīna, kas ir lielākais sojas pupiņu importētājs. Ķīna sāk atcelt “0” Covid politiku, kas veicina tirgus atveseļošanos un pieprasījuma pieaugumu. Labas ziņas eļļas augu tirgum, kas tuvākajā nākotnē arī varētu sākt ietekmēt rapšu tirgus cenas Eiropā. Rapšu tirgus cenas līdzīgi kā kviešu cenas neiztur kritiku Eiropas lauksaimniecībā par izejvielu un gala produkcijas cenas attiecību, kas šobrīd arī ir negatīva.

Putina karš Ukrainā - vai Krievijas ekonomika to var atļauties?

Krievijas valdošās varas uzsāktais karš ar Ukrainu turpinās jau 12 dienu. Ir šausminoši noskatīties uz Krievijas genocīdu pret Ukrainas tautu. Eiropas, ASV un pārējās NATO dalībvalstis bija pārāk maigas pret Krievijas valdošās varas režīmu 2014. un 2015.gadā un tas deva papildus stimulu Krievijas prezidentam turpināt noziedzīgas darbības un slepkavot nevainīgus cilvēkus Ukrainā.

Beidzot pasaules atlikusī valdošā elite ir ieraudzījusi Krievijas diktatora īstos nodomus, kas ne mazākajā mērā nav saistīti ar Krievijas labklājību un kopīgu labumu visai cilvēcei. Putins ir nolēmis “iznīcināt” Krieviju, “atmetot” tās ekonomiku vismaz 30 gadus senā attīstības stadijā.

Ieviestās sankcijas pret Krieviju vēl vietējie Krievijas iedzīvotāji neizjūt, bet tam ir paliekošas un ilgu laiku neatgriezeniskas sekas. Ja Krievija savu pastāvošo Varu nespēs nomainīt, tad kādu laiku mums kaimiņos būs vēl viena Ziemeļkoreja, kur valdošā režīma mašinērija dzīvos, bet pārējā tauta diemžēl izdzīvos un kalpos elitei. Jācer, ka Krievijas tauta beidzot sapratīs, kas ir lielās federācijas prezidents un kur “Krievijas kuģi” tās “pirātiskais kapteinis” stūrē.

Nedaudz aplūkosim pasaules lielākās ekonomikas, lai ieraudzītu Krievijas vietu pasaules ekonomikā. Pasaules ekonomiku kopā veido 193 ekonomikas jeb valstis, no kurām lielākā ir ASV. Pēc pēdējiem aprēķiniem 2021.gada nogalē pasaules kopējais IKP sastādīja 91.98 triljoni (T) USD. Pasaules vadošās ekonomikas pēc IKP 2021.gadā :

 1. ASV (IKP: 20.49T USD)
 2. Ķīna (IKP: 13.4T USD)
 3. Japāna: (IKP: 4.97T USD)
 4. Vācija: (IKP: 4.00T USD)
 5. Lielbritānija: (IKP: 2.83T USD)
 6. Francija: (IKP: 2.78T USD)
 7. Indija: (IKP: 2.72T USD)
 8. Itālija: (IKP: 2.07T USD)
 9. Brazīlija: (IKP: 1.87T USD)
 10. Kanāda: (IKP: 1.71T USD)

Savukārt Krievijas ekonomika ierindojas 12. vietā ar IKP 1.67T USD, piekāpjoties Dienvidkorejai, kuras IKP 2021.gadā sasniedza 1.74T USD. Turklāt svarīgi atcerēties, ka vairāk kā puse no Krievijas IKP ir saistīts ar Naftas un dabas gāzes resursiem. Šiem skaitļiem ir vērts pievērst uzmanību, jo karu ir uzsākusi valsts, kura šodien to īsti nevar atļauties un lielais sankciju vezums Krievijas ekonomiku vienkārši iznīcinās. Esmu pārliecināts, ka jebkura pasaules iedzīvotāja lielākā vēlēšanās ir kara darbības izbeigšana Ukrainā un Krievijas valdošas varas tūlītēja nomaiņa, tomēr Krievijā ir daudz nevainīgu cilvēku, kuriem būs jāeksistē Putina radītajā katastrofā.

Nevainīgās Ukrainas ekonomika ierindojas 57.vietā pasaulē ar IKP 147.17 miljardi USD 2021.gadā. Turklāt Ukrainas IKP uz vienu iedzīvotāju ir ~3 reizes mazāks salīdzinot ar Krieviju un tas ir otrs zemākais Eiropas valstīs.  Un šie Ukrainas rādītāji tikai vēlreiz apliecina, ka Krievijas prezidentam nav nekādi ekonomiski motīvi, lai uzsāktu karu ar Ukrainu.GRAUDU TIRGUS PROGNOZES 2022.gadam

2021.gads pārsteidza dažādu nozaru un tirgu dalībniekus ar straujiem cenu kāpumiem. Cenu kāpumi bija un aizvien ir novērojami gandrīz visās ar lauksaimniecību saistītajās nozarēs, kas izraisīja un aizvien izraisa neizbēgamu lauksaimniecības produktu cenu kāpumu. Šajā graudu tirgus pārskatā sadarbībā ar pasaules vadošajiem lauksaimniecības analītikas uzņēmumiem un lauksaimniecības bankām apskatīsim, kādi veidosies 2022.gada lauksaimniecības nozares iespējamiem scenāriji.

Kviešu tirgus

2021.gadā kviešu tirgus cenas turpināja iepriekšējo piecu gadu cenu veidošanās tendences. Cenas iepriekšējā gada sākumā ieņēma stabilas un salīdzinoši augstas vērtības, tomēr nelabvēlīgās laika prognozes atstāja paliekošas sekas uz globālo kviešu kopējiem krājumiem un kvalitāti, kā rezultātā kviešu cenas sasniedza jaunus, neredzētus cenu rekordus.

ABARE – Austrālijas lauksaimniecības, ekonomikas resursu un zinātņu birojs

Austrālijas zinātņu birojs paredz kviešu cenu kāpumu arī 2022.gadā, jo globālajos pasaules tirgos ir ievērojami samazinājušies pārtikas kviešu krājumi, kurus vienas sezonas laikā pasaulei atgūt neizdosies. Iepriekšējās divās sezonās vadošie kviešu audzēšanas tirgi (ASV, Krievija, Kanāda un Eiropa) ir piedzīvojuši nebijušu augstas kvalitātes kviešu tirgus daļas samazinājumu. Tāpēc ABARES prognozē, ka pasaules kviešu indikatorcena 2022.gada sezonā vidēji būs 330 USD/t jeb par 23% augstāka kā iepriekšējā 2021.gada sezonā. Austrālijas zinātņu birojs savas prognozes aplūko arī caur savas valsts tirgus prizmu un saredz, ka situācija augstas kvalitātes kviešu tirgū saglabāsies saspringta pat pie scenārija, ja Austrālijai 2022.gadā izdosies novākt augstas kvalitātes kviešu ražu. 2022.gadā nebūs novērojamas noieta vai pieprasījuma problēmas pēc augstas kvalitātes graudiem un vadošie importa tirgi būs gatavi pārmaksāt par labas kvalitātes preci. ABARES savā prognozē liek lielu uzsvaru uz Krievijas kviešu tirgu, kurš ir lielākais eksporta tirgus, tomēr akcentē, ka Krievijas eksporta apjoms jau uz šodienu ir samazinājies par 12% un ABARES saredz, ka eksporta apjomi samazināsies vēl papildus, jo Krievijā ieviestais eksporta nodoklis samazina eksporta apetīti. Tas nozīmē, ka importa tirgos būs novērojama spēlētāju maiņa. Bet ir liels jautājums – vai citi tirgus dalībnieki varēs aizpildīt iztrūkstošo augstas kvalitātes kviešu apjoma caurumu.

Austrālijas Sadraudzības banka

Austrālijas vadošā banka paredz un pievienojas ABARES ieskicētajam scenārijam, liekot lielu uzsvaru uz augstas kvalitātes kviešu iztrūkumu kviešu tirgū. Austrālijas banka atšķirībā no ABARES ir nedaudz piesardzīga izsakoties par kviešu cenu pieaugumu. Banka prognozē un iesaka vērot ziemas kviešu attīstību un provizorisko sējumu novērtēšanu pavasarī, akcentējot, ka 2022.gada ražas rādītāji pavasarī var ieviest cenu korekcijas.

FItch Solutions

Fitch Solutions nodrošina augsta līmeņa analītiku vadošajām pasaules bankām, lai apzinātu kredītriska un stratēģijas lēmumus, izmantojot uzticamus datus, ieskatu izpēti un spēcīgu analīzi globālajos tirgos un makroekonomiskajā vidē. Fitch prognozē, ka kviešu cenas sāks samazināties 2022.gada otrajā ceturksnī, sākoties jaunajai 2022.gada kviešu sezonai. Šis uzņēmums piedāvā pozitīvu sezonas prognozi un paredz pozitīvu kviešu krājumu prognozi atdzesējot nokaitēto pieprasījuma pusi. Fitch prognozē, ka kviešu ražošana 2022.gadā palielināsies par 2.6%, salīdzinot ar piecu gadu vidējo rādītāju, bet pieprasījums samazināsies par 0.8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad pieprasījums palielinājās par 5.4%. Šo faktoru rezultātā Fitch paredz, ka krājumu pārpalikums 2022.gada nogalē būs 11.4M t, kas palīdzēs samazināt kviešu cenas tirgū jau 2022.gada vidū. Tomēr Fitch Solutions akcentē, ka kviešu cenas 2022. gadā joprojām būs paaugstinātas, salīdzinot ar vēsturiskiem cenu standartiem, jo 11,4 miljonu tonnu pārpalikums ir neliels salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada vidējo krājumu pārpalikumu.

ING grupa

ING grupa ir Nīderlandes daudznacionāla banku un finanšu pakalpojumu korporācija, kuras galvenā mītne atrodas Amsterdamā un ING grupas pakalpojumu klāstā ir tiešās bankas pakalpojumi, investīciju bankas pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un apdrošināšanas pakalpojumi. ING grupa uzskata, ka augstā kviešu cena stimulēs lauksaimniekus palielināt kopējās kviešu sējplatības, kas palielinās kopējās kviešu ražas 2022. un 2023.gadā un šīs tirgus izmaiņas atstās cenu samazināšanas ietekmi. Līdzīgi kā Fitch Solutions arī ING grupa paredz cenu samazinājumu 2022.gada otrajā ceturksnī. ING grupa savā prognozē neredz kviešu ražas palielinājumu Eiropā, bet kviešu ražas palielinājums galvenokārt tiek prognozēts ASV, Krievijā un Austrālijā. ING savā prognozē saredz, ka Kanādas tirgum arī vajadzētu atveseļoties no pavisam bēdīgās 2021.gada sezonas, lai gan globālā ilgtermiņa laika prognoze uzrāda pretējo. Tas nozīmē, ka Eiropas kviešu tirgus cenām vajadzētu pielīdzināties citiem globālajiem tirgiem, tomēr ING grupas redzējumā ir neatbildēts jautājums par Krievijas un Ukrainas iekšējo un eksporta politiku!?

Rabobank

Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu palielinājumu līdz gada beigām un cenu samazinājumu pēdējā gada ceturksnī, jo šobrīd esošais krājumu iztrūkums nav kompensējams ar viena laba ražas gada iznākumu. Neraugoties uz izcilām kviešu cenām, sagaidāms, ka kviešu ražošana pieaugs tikai nedaudz, un tieši pieprasījuma kritums pēc lopbarības kviešiem ļaus veidoties pārpalikumam. Augstās izejmateriālu cenas un viena ha augstās izmaksas iespējams atturēs daudzus no intensīvas lauksaimniecības, kas samazinās kviešu ražu un atstās paliekošas sekas uz kviešu kvalitāti. Rabobank un ING grupa paredz kopējās sējplatības palielinājumu ASV 4.5%-5% robežās, bet Rabobank uzskata, ka ražas nevar prognozēt izcilas. Rabobank prognozē, ka Krievijas nenoteiktā eksporta nodokļu politika tiks turpināta, kas iespējams stimulēs Krievijas kviešu ražotājiem palielināt kopējo ražošanu. Pēc spēcīga eksporta un rekordlielajām Parīzes Matif kviešu cenām, visticamāk, arī Eiropas Savienība piedzīvos platību paplašināšanos. Tā kā jau ir iestājies neliels sausums, mēs lēšam, ka ES un Apvienotās Karalistes ražošanas apjoms ir 150 miljoni tonnu, kas ir par 4 miljoniem tonnu mazāk nekā 2021. gadā.

Rezumējot vadošo banku un analītikas uzņēmumu prognozes jāsecina, ka vairums eksperti paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos un tirgus izmaiņas tiek paredzētas ar pirmajām reālajām aplēsēm par jauno 2022.gada kviešu ražu pēc ziemas perioda.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas iepriekšējā 2021.gadā visizteiktāk pārrakstīja rapšu tirgus cenu vēsturi, pirmo reizi 2021.gada aprīlī Parīzes biržā maija līgumus tirgojot par 700 EUR/t. Bet ar šo tirgus cenu kāpums neapstājās, un cenas turpināja pārrakstīt vēsturi, sasniedzot pat 800 EUR/t.

Ko ieskicē vadoši tirgus analītiķi!?

ABARES -  Austrālijas lauksaimniecības, ekonomikas resursu un zinātņu birojs

Austrālijas zinātņu birojs uzskata, ka eļļas augu cenu pieaugums globālajos tirgos ir vēl vairāk palielinājis pieprasījumu pēc eļļas augiem. Globālajos tirgos ir ievērojami samazinājies rapšu piedāvājums, ko ievērojami ir ietekmējis sausums rapšu lielvalstī Kanādā. ABARES paredz, ka 2022.gadā rapšu ražošana turpinās samazināties līdz 7% jeb 68M t. Piedāvājuma samazināšanos nosaka sausuma apstākļi, kas ietekmē Kanādu, pasaulē lielāko rapšu eksportētāju, kur sagaidāms, ka 2021.–2022. gadā ražošana samazināsies par 33% līdz 13 miljoniem tonnu. Paredzams, ka Kanādas rapšu cena vidēji sasniegs rekordaugstu līmeni 799 USD/t 2021.–2022. gadā, kas ir par 85% virs piecu gadu vidējās cenas līdz 2020.–2021. gadam.

AWB -  Austrālijas kviešu audzētāju organizācija

AWB ir neatkarīga Austrālijas kviešu audzētāju organizācija. AWB prognozē ka eļļas augu pieprasījum 2022.gadā aizvien ietekmēs COVID-19 vīrusa pandēmija un jaunais vīrusa paveids Omicron eļļas augu un enerģijas tirgū radīs lielāku pieprasījuma samazinājumu. Tā rezultātā AWB saredz cenu samazinājumu uz pieprasījuma samazinājuma bāzes. AWB paredz, ka ES tikai 70% saražotajiem rapšiem izmantos biodīzeļdegvielas ražošanā, kas nozīmē, ka ES veidosies pārpalikumi. AWB tomēr izvairās prognozēt vai pieprasījuma samazinājums būs galvenais faktors, kas noteiks rapšu cenu tirgū, jo visi eļļas augu tirgi ir saistīti un neatņemama tirgus sastāvdaļa ir ražošanas tiešās izmaksas, kurām AWB neprognozē cenu kritumu. AWB ir cits skatījums, salīdzinot ar citiem analītiķiem, tomēr dažas tēzes ir vērā ņemamas, lai pievērstu uzmanību tirgus tendencēm nākotnē.

Strategie Grains

Francijas analītikas uzņēmums Strategie Grains prognozē, ka 2022.gadā rapšu pieprasījums samazināsies mazāk nekā piedāvājums, kā rezultātā ES rapšu krājumi atkal samazināsies. Eiropas rapšu bilance ir ļoti saspringta un tiek prognozēts, ka 2022.gada jūnija beigās rapšu krājumi sasniegs vēsturē zemāko krājumu līmeni – 0.7M t. Strategie Grains saspringtas ES un pasaules rapšu bilances dēļ prognozē vēsturiski augstākās cenas 2021.-2022.tirdzniecības gadā. Uzņēmums paredz, ka cenas nedaudz atdzisīs 2022.gada sākumā, kad tirgum būs pieejamas Dienvidamerikas sojas pupiņu jaunā raža, tomēr lielākais uzsvars tiek likts uz jauno rapšu ražu, kuru varēs sākt prognozēt pēc ziemas perioda un ir zināms, ka rapšu kopējā sējplatība Eiropā šajā gadā ir palielinājusies, salīdzinot ar pēdējiem 5 gadiem. Tā rezultātā Strategie Grains paredz, ka rapšu cenas nākošajā tirdzniecības gadā, kas sākas 2022.gada septembrī, varētu samazināties sabalansētākas tirgus krājumu situācijas dēļ.

Thomas Elder Markets

Rapšu tirgus varētu eksplodēt, ja radīsies papildus ražošanas problēmas. Pasaules rapšu krājumu attiecība pret izlietojumu ir 6% un tas ir zemākais līmenis kopš 203.gada – vidēji kopš 2010.gada rapšu krājumu pret izlietojumu ir 11%. Šīs sezonas beigās Thomas Elder Markets prognozē rapšu krājumus tikai 1.8M t apmērā.  Pasaule vēros laikapstākļus Kanādā un Eiropā, lai noskaidrotu tirgus virzienu - Neveiksmes gadījumā radīsies uguņošana. Tomēr realitāte ir tāda, ka mēs nezinām, kā tas izvērtīsies - tas varētu būt piegādes satricinājums, vai arī pasaule varētu būt pārpildīta ar bufera ražu. Thomas Elder Markets iesaka nākošās ražas rapšu cenas fiksāciju veikt tiklīdz jūtami un redzami cenu samazinājuma signāli.

  HB4 – ģenētiski modificēti kvieši

Šajā graudu tirgus apskatā vairāk apskatīsim iespējamās nākotnes graudu tirgus tendences, kas tiek saistītas ar pārtikas graudu ražošanu, lai apmierinātu straujo nākotnes pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Saskaņā ar ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pētījumiem un aprēķiniem, pasaulē līdz 2035.gadam ir gaidāms pārtikas ražošanas un patēriņa pieaugums par 50%, no kura kviešu patēriņam prognozē pieaugumu par 20%. Ņemot vērā klimatiskās izmaiņas un pēdējo gadu kviešu ražošanas problēmas, tirgū tiek meklētas dažādas kviešu audzēšanas alternatīvas, ar kurām palielināt kviešu ražu esošajās kviešu audzēšanas platībās un pielāgoties klimatiskajām pārmaiņām. Šajā sakarā pārtikas un lauksaimniecības organizācija apskata ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas iespējas, lai apmierinātu pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Šajā sakarā jau 2020.gada oktobrī Argentīnas un Argentīnas lauksaimniecības ministrija kļuva par pirmo valsti, kas apstiprināja ģenētiski modificētu kviešu celmu HB4, ko kopīgi radīja Argentīnas uzņēmums Bioceres Crop Solutions Corporation un franču sēklu specializētais uzņēmums Florimond-Desprez. Ģenētiski modificēto kviešu HB4 izstrādātāji apgalvo, ka šiem kviešiem ir par 20% lielākas ražas potenciāls un šie kvieši ir izturīgāki pret sausiem klimatiskajiem apstākļiem, salīdzinot ar tradicionālajām kviešu šķirnēm.

Argentīna jau līdz 2020.gada oktobrim var tikt uzskatīta par ģenētiski modificētas pārtikas ražošanas lielvalsti, jo no Argentīnas 38M ha aramzemes 65% tiek kultivēti ģenētiski modificēti kultūraugi – galvenokārt šobrīd Argentīta audzē ģenētiski modificētas sojas pupiņas, kukurūzu un kokvilnu. 2021./2022. ražošanas gadā 6.5M ha platībā Argentīna plāno iesēt kviešus no kuriem 55 000 ha tiks iesēti HB4 kvieši. Argentīna prognozē, ka 2022.gada pirmā ģenētiski modificētā kviešu raža dos 260 000 t lielu ražu.  

Argentīna ir Latīņamerikas lielākā kviešu ražotāja, un tā ražo aptuveni 5% no kopējās pasaules kviešu produkcijas. 2020./2021. kviešu ražošanas gada kopējā kviešu raža ir aptuveni 17M t no kurām 10M t tiek un tiks eksportētas. Argentīnas kviešu eksporta stratēģiskais partneris līdz šim ir Brazīlija, kura importē 85% (aptuveni 7M t) no Argentīnas eksportam paredzētajiem kviešiem. Brazīlija arī praktizē un atbalsta biotehnoloģisku kultūraugu ražošanu un ieņem otro vietu pasaulē aiz ASV. Brazīlija ģenētiski modificētu kultūraugu ražošanu pirmo reizi ieviesa 1998.gadā un līdz šim šie kultūraugi ir uzrādījuši izcilus rezultātus salīdzinot ar tradicionālajiem augiem. Brazīlijas ģenētiski modificētās sojas pupiņas uzrāda par 26% labāku sniegumu, bet kukurūzas par 64% līdz pat 152% labāku sniegumu.

Argentīna plāno, ka daļu no pirmajiem ģenētiski modificētajiem kviešiem importēs Brazīlija. Savukārt Brazīlijas ģenētiskā tirgus opozīcija un kviešu dzirnavnieki ir citās domās un - drīz pēc Argentīnas paziņojuma par atbalstu HB4 celma kviešiem, Brazīlijas tirgus dalībnieki paziņoja, ka iespējams ģenētiski modificētie kvieši netiks importēti un izmantoti pārtikas ražošanā. Brazīlijas tirgus dalībnieki ir veikuši aptauju, kuras rezultāti uzrāda, ka 90% no Brazīlijas patērētājiem nav gatavi ģenētiski modificētiem kviešiem, savukārt citas pasaules valstis 100% noliedz jebkādu gatavību ģenētiski modificētiem kviešiem. Brazīlijas tirgus dalībnieki uzsver: “Mēs nevēlamies būs izmēģinājuma jūras cūciņas!” Iebildumi pret ģenētiski modificētu kviešu kultivēšanu nav pilnībā neracionāli, jo daudzi nozares eksperti ir noraizējušies par tradicionālo kviešu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijas savietojamību ar ģenētiski modificētu kviešu audzēšanu un pārstrādi.

Ņemot vērā, kā vizuālas atšķirības starp ģenētiski modificētiem un tradicionāliem kviešiem nav novērojamas, pastāv iespēja, ka Argentīna eksportējot kviešu var veidot dažādo kviešu maisījumu. Tāpēc Brazīlija izskata iespēju pilnībā boikotēt kviešu importu no Argentīnas. Tas nozīmē, ka 2021./2022. eksporta sezonā var uzrasties brīvas 7M t kviešu t no Argentīnas, kas tiks piedāvātas cietiem alternatīviem importa tirgiem. Šobrīd Argentīna izskata kviešu eksporta piedāvājumus no Urugvajas un Paragvajas, kuras abas ir Brazīlijas sauszemes kaimiņvalstis. Šajā sakarā ieguvējas ir citas tradicionālo kviešu audzēšanas valstis (Kanāda, ASV, Eiropas savienība un Krievija), kurām būs iespēja piedāvāt kviešus boikotējošajai Brazīlijai.

Šobrīd ģenētiski modificētās pārtikas tirgū ir izveidojusies interesanta situācija, kurā otrs lielākas ģenētiski modificētu kultūraugu kultivētājs (Brazīlija) atsakās no ģenētiski modificētiem kultūraugiem – šajā gadījumā no kviešiem. Ir saskatāmas bažas par jebkādu ģenētiski modificētas pārtikas produkcijas kvalitāti, ko paši ražo un piedāvā patērētājiem. Neraugoties uz pirmajām tirgus emocijām, kviešu tirgus redz, ka ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas laika deglis ir aizdedzināts un, balstoties uz līdzšinējo situāciju, ģenētiski modificēti kvieši ir viens no nākotnes pārtikas problēmas risinājumiem.


 

AgroPlatforma podkāsts Nr.12 par digitālo laukkopību ar Gatis Bērziņu no AgriCon.

AgroPlatforma video-audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības pārstāvjiem. Intervija Nr.12 par digitālo laukkopību ar SIA "Precision Farming" valdes locekli Gati Bērziņu: 

 • Gata Bērziņa CV 
 • AgriCon vēsture 
 • Kā tiek veiktas augsnes analīzes? 
 • Kādi ir AgriCon novērojumi un secinājumi par Latvijas augsnēm? 
 • Ar kādām investīcijām jārēķinās lauksaimniekam? 
 • Kāpēc visas saimniecības neveic augsnes analīzes? 
 • Kāds ir saimniecību ieguvums izmantojot YARA sensoru? 
 • Cik YARA sensori darbojas Latvijā? 
 • Cik maksā YARA sensors? 
 • Kādus produktus vēl piedāvā AgriCon? 
 • Kādu Gatis redz Latvijas lauksaimniecības nākotni? 
 • Gata novēlējums lauksaimniekiem
Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā? (11.01.2021) 

ABN AMROBAYER DIGITĀLĀ LAUKA DIENA STAĻĢENĒ #3


BAYER DIGITĀLĀ LAUKA DIENA 2021.gada 5.oktobrī

//// Bayer agronomu komandas novērojumi un ieteikumi ziemas rapšu un ziemas kviešu sējumos: // Ziemas kviešu aktualitātes - Artis Vanadziņš // Ziemas rapšu aktualitātes - Ineta Aispure

AgroPlatforma podkāsts Nr.7 ar Ingrīdu Grantiņu par InVigor rapšu šķirnēm no 
- InVigor rapšu sēklu selekcijas process
- Kā tiek izvēlētas un piedāvāts InVigor rapšu šķirnes Latvijas tirgū?
- Kāds ir eļļas bāzes rādītājs InVigor rapšu šķirnēm?
- InVigor rapšu šķirņu ražība
- Cik Latvijas vietās tiek izmēģinātas jaunās InVigor rapšu šķirnes?
- Kā BASF vērtē šī gada rapšu sējumus?
- BASF īpašie piedāvājumi Latvijas lauksaimniekiem
- Citi kultūraugu sēklu piedāvājumi no BASF
- InVigor rapšu sēklu piedāvājums 2020./2021 sezonai
- Kad un kā ir sākusies BASF mīlestība ar rapsi?
- BASF piedāvātā Clearfield tehnoloģija
- InVigor rapšu sēklu sortiments

________________

SIA "FITO-AL" valdes priekšsēdētājs Artūrs Arnītis dalās ar savu pieredzi, lietojot AgroPlatforma pakalpojumus. EUR/USD dienas indekss
                     Biržas cenas                 

BIS - biržas īsziņu serviss. Uzstādi savus paziņojumus par cenu izmaiņām graudu un rapšu biržā.


AgroPlatforma  ir pirmais digitālais risinājums lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, kas nodrošina godīgu, inovatīvu un efektīvu pieeju graudu tirdzniecībai.


-