Piedāvā DEKALB selekcijas ziemas rapšu hibrīdu šķirnes


Vairāk par rapšu hibrīdiem:

Pasūtīt - 29991188 vai [email protected]

 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2022.gada 15.augustā

Graudu tirgus pārkārtojas

Graudu tirgus piedzīvo globālu pārkārtošanās procesu, ko ietekmē kara darbība Ukrainā, jaunās 2022.gada ražas prognožu samazinājums, globālie graudu kvalitātes jautājumi, jaunās eksporta sezonās vispārējais pieprasījumus un izmaksu grozs jaunajai 2023.gada sezonai. Tirgum ir sarežģīts uzdevums, jo vēsturiski pieprasījums pēc graudaugiem no gada uz gadu palielinās, bet piedāvājums nespēj veiksmīgi apmierināt tirgus vajadzības otro gadu pēc kārtas.

2022./2023.gada prognozes par kopējo graudu krājumiem ir samazinājušās par 3M t, salīdzinot ar iepriekšējā mēneša datiem, kas apstiprina iepriekšējos reālos tirgus datus un noraida ANO pārtikas pārvaldes optimistiskās prognozes. ANO pārtikas pārvalde ilglaicīgi centās ignorēt starptautisko analītisko uzņēmumu prognozes par graudu ražām galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos, uzrādot graudu krājumu pārpalikumus un prognozējot graudaugu rekordražas un pārprodukciju. Globālo graudu tirgu prognozes paredz kukurūzas kopējās ražas samazinājumu par 32M t, bet kviešu ražas samazinājumu par 11M t, kas norāda uz kopējās graudu kopprodukcijas samazinājumu par 2%. Samazinājums lielā mērā saistīts ar sausuma stresu Eiropas un ASV graudaugu ražošanas apgabalos, kas ir samazinājis kopējo graudaugu ražu un ir palielinājis lopbarības graudu īpatsvaru otro gadu pēc kārtas.  Šis ir pirmais lielais kviešu un kukurūzas krājumu samazinājums pēdējo 5 gadu laikā.  Tas nozīmē, ka globālajos graudu krājumos būs novērojams ievērojams kviešu un kukurūzas graudu samazinājums, ko daļēji kompensēs mazāk populāri graudaugi un tiek prognozēts, ka kopējā graudaugu bilance samazināsies par 3M t. Vēršam uzmanību, ka graudaugu tirgus pārkārtojas un šobrīd arī šie dati nākošajā graudu pārskatā var tikt uzrādīti precīzāk.

Pārtikas tirgū tiek kultivēts uzskats, ka graudaugu patēriņš 2022./2023.gadā samazināsies par 4%, kas daļēji amortizēs graudaugu krājumu samazinājum un pārtikas tirgus būs stabils. Šis apgalvojums nesakrīt ar vēsturiskajiem datiem, kuros neapgāžami ir redzams, ka pieprasījums pēc graudaugiem ir palielinājies no gada uz gadu un šis gads nav izņēmums. Iespējams šī ir globālā pārtikas politika, lai mazinātu stresu graudaugu importa tirgos un neļautu globālajiem ienaidniekiem no Kremļa gūt pārliecību, ka viņu rokās ir globālā pārtikas plūsmas kontrole, atsaucoties uz nesen parakstīto vienošanos starp Krieviju un Ukrainu par pārtikas koridoriem Melnajā jūrā. Šī vienošanās parakstīšana Kremlim radīja pārliecību, ka bez šīs vienošanās pasaule piedzīvos pārtikas krīzi – ar šo vienošanos Kremlis gūst nelielu uzvaras garšu pār pārējo pasauli, jo šī vienošanās Kremlim liek sajusties vajadzīgam.

Francijas analītiskās kompānijas, kas vēsturiski ir analizējušas Melnās jūras tirgus un eksportu, uzskata, ka parakstītā vienošanās starp Ukrainu un Krievija ir formalitāte, kas situācijas Melnās jūras tirgū uzlabo par nelieliem procentiem. Krievijai aizvien ir daudz iespējamo manevru vienošanās kontekstā, kas iespējams uzlabos graudaugu plūsmu no Krievijas, bet graudaugu plūsma no Ukrainas aizvien būs apgrūtināta. Šo apgalvojumu pastiprina Krievijas ārlietu ministrijas steidzamās vizītes Āfrikas valstīs. Vienošanās paredz, ka katram kuģim, kas ienāks vai izies no Melnās jūras baseina būs neatkarīga komisijas Turcijas, Ukrainas un Krievijas sastāvā, lai pārliecinātos par kuģa kravu un drošību.

Graudu ražas kontekstā Krievija šajā sezonā uzrāda vēsturiski neredzētus un rekordlielus ražas rādītājus, ko Globālais tirgus pieņem zināšanai, bet datus pagaidām uzskata pārspīlētus un politizētus. Krievija graudaugu produkciju ir palielinājusi par 6.5M t līdz 88M t. Iepriekšējā gadā Krievija savu saražoto produkciju sezonas sākumā uzrādīja 82M t apmērā un beigās samazināja līdz 78M t – Krievijai pēc publiski pieejamās informācijas 82M t slieksni nekad nav izdevies pārvarēt. Tomēr tirgus uzskata, ka Krievijai ir iespējas saglabāt eksporta līderes pozīcijas šajā gadā, ja tā importa tirgiem piedāvās graudaugus par zemākām cenām, ignorējot globālās tirgus cenas. Šāda politiskā pozīcija uzlabos Krievijas tēlu pasaules apgabalos, kuriem jāizvēlas starp autoritāru un/vai rietumu piederību.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā saglabājās nemainīgās robežās un nedēļas laikā Decembra līgumiem palielinājās par 0.7% no 326.00 EUR/t līdz 328.50 EUR/t. Nedēļas augstākā fiksētā sasniedza 330.75 EUR/t. Latvijā kviešu realizācijai piedāvātās formulas kvalitātes grupām tirgū ir mainīgas, bet vēršam uzmanību, ka graudu pircēji apzinās vidējās graudu kvalitātes tendences, piedāvājot 2. un 3.grupas pārtikas kviešiem līdzīgas cenas formulas.


Līdzīgi kā kviešu tirgū, arī rapšu tirgus cenas iepriekšējā nedēļās saglabājas nemainīgas, samazinoties Novembra līgumiem par 0.03% no 658.25 EUR/t līdz 656.25 EUR/t. Rapšu tirgū iezīmējas deficīta problēmas, kas tuvākajā nākotnē varētu uzlabot rapšu cenas un iepirkuma formulas. Jāņem vērā aspekts, ka Eiropā tiek runāts par biodegvielas obligātā piejaukuma samazinājumu, kas varētu mazināt rapšu pieprasījumu tirgū un atstāt paliekošas sekas uz rapšu tirgus cenām. 

 

Rezumējot globālā tirgus tendences, jāsecina, ka tirgus pārkārtojas jeb pielāgojas nākotnes graudu plūsmas izmaiņām. Tirgū globāli nav mainījies nekas no iepriekš graudu tirgus apskatos apskatītā:

 • Aizvien tiek prognozēts graudaugu ražas samazinājums galvenajos graudaugu ražošanas apgabalos;
 • Izejmateriālu cenas nav mainījušas un palikušas neproporcionāli augstākas, salīdzinot ar graudu cenām;
 • Melnās jūras pārtikas eksporta kanālu jautājums aizvien tiek risināts, neskatoties uz parakstīto vienošanos;

Latvijas graudaugu un eļļas augu ražas laiks norit pilnā sparā. Pēdējās nedēļās laikā ir krietni uzlabojušies laika apstākļi, kas nogatavina graudaugus un eļļas augus uz lauka. Šajā sezonā novērojama ražās novākšanas kartības maiņa starp ziemas kviešiem un ziemas rapšiem – saimnieki vairums saimniecību ražas novākšanu sāk ar ziemas kviešiem, rapšus atstājot uz vēlāku laiku, jo rapšu raža vēl nav nogatavojusies. Šis gads jau pavasarī iezīmēja tendenci, ka nebūs izcilas rapšu ražas, ko apstiprina pirmie dati no lauksaimniekiem – rapšos ir lieli insektu un slimību postījumi, kas ir ievērojami samazinājuši vidējās ražas. Zemgalē vidējā rapšu ražu ar lielām grūtībām spēj sasniegt 3.00 t/ha, pēc pirmajiem apkopotajiem datiem. Ziemas kviešu ražas ir salīdzinoši labas, bet novērojama reģionāla kvalitātes problemātika – kviešiem nav augsti proteīna rādītāji un novērojamas tilpummasas problēmas. Šo divu galveno rādītāju dēļ lielu daļu lielās ražas nāksies realizēt kā lopbarību. Šajā sezonā lielos apmēros Zemgales lauksaimnieku, mazākos apmēros Vidzemes un Kurzemes lauksaimnieku skāra veldres problēma ziemas kviešu sējumos. Veldre no viena puses norāda uz labiem ražas rādītājiem, bet ievērojami apgrūtina ražas novākšanu no lauka un pakļauj graudus kvalitātes problēmai. Aptaujājot Zemgales lauksaimniekus, kurus apbēdinājusi veldre kviešos, saimnieki apgalvo, ka ar lielām grūtībām, bet tomēr spēs tikt galā ar ražas novākšanu no saveldrētajiem laukiem.


Putina karš Ukrainā - vai Krievijas ekonomika to var atļauties?

Krievijas valdošās varas uzsāktais karš ar Ukrainu turpinās jau 12 dienu. Ir šausminoši noskatīties uz Krievijas genocīdu pret Ukrainas tautu. Eiropas, ASV un pārējās NATO dalībvalstis bija pārāk maigas pret Krievijas valdošās varas režīmu 2014. un 2015.gadā un tas deva papildus stimulu Krievijas prezidentam turpināt noziedzīgas darbības un slepkavot nevainīgus cilvēkus Ukrainā.

Beidzot pasaules atlikusī valdošā elite ir ieraudzījusi Krievijas diktatora īstos nodomus, kas ne mazākajā mērā nav saistīti ar Krievijas labklājību un kopīgu labumu visai cilvēcei. Putins ir nolēmis “iznīcināt” Krieviju, “atmetot” tās ekonomiku vismaz 30 gadus senā attīstības stadijā.

Ieviestās sankcijas pret Krieviju vēl vietējie Krievijas iedzīvotāji neizjūt, bet tam ir paliekošas un ilgu laiku neatgriezeniskas sekas. Ja Krievija savu pastāvošo Varu nespēs nomainīt, tad kādu laiku mums kaimiņos būs vēl viena Ziemeļkoreja, kur valdošā režīma mašinērija dzīvos, bet pārējā tauta diemžēl izdzīvos un kalpos elitei. Jācer, ka Krievijas tauta beidzot sapratīs, kas ir lielās federācijas prezidents un kur “Krievijas kuģi” tās “pirātiskais kapteinis” stūrē.

Nedaudz aplūkosim pasaules lielākās ekonomikas, lai ieraudzītu Krievijas vietu pasaules ekonomikā. Pasaules ekonomiku kopā veido 193 ekonomikas jeb valstis, no kurām lielākā ir ASV. Pēc pēdējiem aprēķiniem 2021.gada nogalē pasaules kopējais IKP sastādīja 91.98 triljoni (T) USD. Pasaules vadošās ekonomikas pēc IKP 2021.gadā :

 1. ASV (IKP: 20.49T USD)
 2. Ķīna (IKP: 13.4T USD)
 3. Japāna: (IKP: 4.97T USD)
 4. Vācija: (IKP: 4.00T USD)
 5. Lielbritānija: (IKP: 2.83T USD)
 6. Francija: (IKP: 2.78T USD)
 7. Indija: (IKP: 2.72T USD)
 8. Itālija: (IKP: 2.07T USD)
 9. Brazīlija: (IKP: 1.87T USD)
 10. Kanāda: (IKP: 1.71T USD)

Savukārt Krievijas ekonomika ierindojas 12. vietā ar IKP 1.67T USD, piekāpjoties Dienvidkorejai, kuras IKP 2021.gadā sasniedza 1.74T USD. Turklāt svarīgi atcerēties, ka vairāk kā puse no Krievijas IKP ir saistīts ar Naftas un dabas gāzes resursiem. Šiem skaitļiem ir vērts pievērst uzmanību, jo karu ir uzsākusi valsts, kura šodien to īsti nevar atļauties un lielais sankciju vezums Krievijas ekonomiku vienkārši iznīcinās. Esmu pārliecināts, ka jebkura pasaules iedzīvotāja lielākā vēlēšanās ir kara darbības izbeigšana Ukrainā un Krievijas valdošas varas tūlītēja nomaiņa, tomēr Krievijā ir daudz nevainīgu cilvēku, kuriem būs jāeksistē Putina radītajā katastrofā.

Nevainīgās Ukrainas ekonomika ierindojas 57.vietā pasaulē ar IKP 147.17 miljardi USD 2021.gadā. Turklāt Ukrainas IKP uz vienu iedzīvotāju ir ~3 reizes mazāks salīdzinot ar Krieviju un tas ir otrs zemākais Eiropas valstīs.  Un šie Ukrainas rādītāji tikai vēlreiz apliecina, ka Krievijas prezidentam nav nekādi ekonomiski motīvi, lai uzsāktu karu ar Ukrainu.GRAUDU TIRGUS PROGNOZES 2022.gadam

2021.gads pārsteidza dažādu nozaru un tirgu dalībniekus ar straujiem cenu kāpumiem. Cenu kāpumi bija un aizvien ir novērojami gandrīz visās ar lauksaimniecību saistītajās nozarēs, kas izraisīja un aizvien izraisa neizbēgamu lauksaimniecības produktu cenu kāpumu. Šajā graudu tirgus pārskatā sadarbībā ar pasaules vadošajiem lauksaimniecības analītikas uzņēmumiem un lauksaimniecības bankām apskatīsim, kādi veidosies 2022.gada lauksaimniecības nozares iespējamiem scenāriji.

Kviešu tirgus

2021.gadā kviešu tirgus cenas turpināja iepriekšējo piecu gadu cenu veidošanās tendences. Cenas iepriekšējā gada sākumā ieņēma stabilas un salīdzinoši augstas vērtības, tomēr nelabvēlīgās laika prognozes atstāja paliekošas sekas uz globālo kviešu kopējiem krājumiem un kvalitāti, kā rezultātā kviešu cenas sasniedza jaunus, neredzētus cenu rekordus.

ABARE – Austrālijas lauksaimniecības, ekonomikas resursu un zinātņu birojs

Austrālijas zinātņu birojs paredz kviešu cenu kāpumu arī 2022.gadā, jo globālajos pasaules tirgos ir ievērojami samazinājušies pārtikas kviešu krājumi, kurus vienas sezonas laikā pasaulei atgūt neizdosies. Iepriekšējās divās sezonās vadošie kviešu audzēšanas tirgi (ASV, Krievija, Kanāda un Eiropa) ir piedzīvojuši nebijušu augstas kvalitātes kviešu tirgus daļas samazinājumu. Tāpēc ABARES prognozē, ka pasaules kviešu indikatorcena 2022.gada sezonā vidēji būs 330 USD/t jeb par 23% augstāka kā iepriekšējā 2021.gada sezonā. Austrālijas zinātņu birojs savas prognozes aplūko arī caur savas valsts tirgus prizmu un saredz, ka situācija augstas kvalitātes kviešu tirgū saglabāsies saspringta pat pie scenārija, ja Austrālijai 2022.gadā izdosies novākt augstas kvalitātes kviešu ražu. 2022.gadā nebūs novērojamas noieta vai pieprasījuma problēmas pēc augstas kvalitātes graudiem un vadošie importa tirgi būs gatavi pārmaksāt par labas kvalitātes preci. ABARES savā prognozē liek lielu uzsvaru uz Krievijas kviešu tirgu, kurš ir lielākais eksporta tirgus, tomēr akcentē, ka Krievijas eksporta apjoms jau uz šodienu ir samazinājies par 12% un ABARES saredz, ka eksporta apjomi samazināsies vēl papildus, jo Krievijā ieviestais eksporta nodoklis samazina eksporta apetīti. Tas nozīmē, ka importa tirgos būs novērojama spēlētāju maiņa. Bet ir liels jautājums – vai citi tirgus dalībnieki varēs aizpildīt iztrūkstošo augstas kvalitātes kviešu apjoma caurumu.

Austrālijas Sadraudzības banka

Austrālijas vadošā banka paredz un pievienojas ABARES ieskicētajam scenārijam, liekot lielu uzsvaru uz augstas kvalitātes kviešu iztrūkumu kviešu tirgū. Austrālijas banka atšķirībā no ABARES ir nedaudz piesardzīga izsakoties par kviešu cenu pieaugumu. Banka prognozē un iesaka vērot ziemas kviešu attīstību un provizorisko sējumu novērtēšanu pavasarī, akcentējot, ka 2022.gada ražas rādītāji pavasarī var ieviest cenu korekcijas.

FItch Solutions

Fitch Solutions nodrošina augsta līmeņa analītiku vadošajām pasaules bankām, lai apzinātu kredītriska un stratēģijas lēmumus, izmantojot uzticamus datus, ieskatu izpēti un spēcīgu analīzi globālajos tirgos un makroekonomiskajā vidē. Fitch prognozē, ka kviešu cenas sāks samazināties 2022.gada otrajā ceturksnī, sākoties jaunajai 2022.gada kviešu sezonai. Šis uzņēmums piedāvā pozitīvu sezonas prognozi un paredz pozitīvu kviešu krājumu prognozi atdzesējot nokaitēto pieprasījuma pusi. Fitch prognozē, ka kviešu ražošana 2022.gadā palielināsies par 2.6%, salīdzinot ar piecu gadu vidējo rādītāju, bet pieprasījums samazināsies par 0.8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad pieprasījums palielinājās par 5.4%. Šo faktoru rezultātā Fitch paredz, ka krājumu pārpalikums 2022.gada nogalē būs 11.4M t, kas palīdzēs samazināt kviešu cenas tirgū jau 2022.gada vidū. Tomēr Fitch Solutions akcentē, ka kviešu cenas 2022. gadā joprojām būs paaugstinātas, salīdzinot ar vēsturiskiem cenu standartiem, jo 11,4 miljonu tonnu pārpalikums ir neliels salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada vidējo krājumu pārpalikumu.

ING grupa

ING grupa ir Nīderlandes daudznacionāla banku un finanšu pakalpojumu korporācija, kuras galvenā mītne atrodas Amsterdamā un ING grupas pakalpojumu klāstā ir tiešās bankas pakalpojumi, investīciju bankas pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un apdrošināšanas pakalpojumi. ING grupa uzskata, ka augstā kviešu cena stimulēs lauksaimniekus palielināt kopējās kviešu sējplatības, kas palielinās kopējās kviešu ražas 2022. un 2023.gadā un šīs tirgus izmaiņas atstās cenu samazināšanas ietekmi. Līdzīgi kā Fitch Solutions arī ING grupa paredz cenu samazinājumu 2022.gada otrajā ceturksnī. ING grupa savā prognozē neredz kviešu ražas palielinājumu Eiropā, bet kviešu ražas palielinājums galvenokārt tiek prognozēts ASV, Krievijā un Austrālijā. ING savā prognozē saredz, ka Kanādas tirgum arī vajadzētu atveseļoties no pavisam bēdīgās 2021.gada sezonas, lai gan globālā ilgtermiņa laika prognoze uzrāda pretējo. Tas nozīmē, ka Eiropas kviešu tirgus cenām vajadzētu pielīdzināties citiem globālajiem tirgiem, tomēr ING grupas redzējumā ir neatbildēts jautājums par Krievijas un Ukrainas iekšējo un eksporta politiku!?

Rabobank

Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu palielinājumu līdz gada beigām un cenu samazinājumu pēdējā gada ceturksnī, jo šobrīd esošais krājumu iztrūkums nav kompensējams ar viena laba ražas gada iznākumu. Neraugoties uz izcilām kviešu cenām, sagaidāms, ka kviešu ražošana pieaugs tikai nedaudz, un tieši pieprasījuma kritums pēc lopbarības kviešiem ļaus veidoties pārpalikumam. Augstās izejmateriālu cenas un viena ha augstās izmaksas iespējams atturēs daudzus no intensīvas lauksaimniecības, kas samazinās kviešu ražu un atstās paliekošas sekas uz kviešu kvalitāti. Rabobank un ING grupa paredz kopējās sējplatības palielinājumu ASV 4.5%-5% robežās, bet Rabobank uzskata, ka ražas nevar prognozēt izcilas. Rabobank prognozē, ka Krievijas nenoteiktā eksporta nodokļu politika tiks turpināta, kas iespējams stimulēs Krievijas kviešu ražotājiem palielināt kopējo ražošanu. Pēc spēcīga eksporta un rekordlielajām Parīzes Matif kviešu cenām, visticamāk, arī Eiropas Savienība piedzīvos platību paplašināšanos. Tā kā jau ir iestājies neliels sausums, mēs lēšam, ka ES un Apvienotās Karalistes ražošanas apjoms ir 150 miljoni tonnu, kas ir par 4 miljoniem tonnu mazāk nekā 2021. gadā.

Rezumējot vadošo banku un analītikas uzņēmumu prognozes jāsecina, ka vairums eksperti paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos un tirgus izmaiņas tiek paredzētas ar pirmajām reālajām aplēsēm par jauno 2022.gada kviešu ražu pēc ziemas perioda.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas iepriekšējā 2021.gadā visizteiktāk pārrakstīja rapšu tirgus cenu vēsturi, pirmo reizi 2021.gada aprīlī Parīzes biržā maija līgumus tirgojot par 700 EUR/t. Bet ar šo tirgus cenu kāpums neapstājās, un cenas turpināja pārrakstīt vēsturi, sasniedzot pat 800 EUR/t.

Ko ieskicē vadoši tirgus analītiķi!?

ABARES -  Austrālijas lauksaimniecības, ekonomikas resursu un zinātņu birojs

Austrālijas zinātņu birojs uzskata, ka eļļas augu cenu pieaugums globālajos tirgos ir vēl vairāk palielinājis pieprasījumu pēc eļļas augiem. Globālajos tirgos ir ievērojami samazinājies rapšu piedāvājums, ko ievērojami ir ietekmējis sausums rapšu lielvalstī Kanādā. ABARES paredz, ka 2022.gadā rapšu ražošana turpinās samazināties līdz 7% jeb 68M t. Piedāvājuma samazināšanos nosaka sausuma apstākļi, kas ietekmē Kanādu, pasaulē lielāko rapšu eksportētāju, kur sagaidāms, ka 2021.–2022. gadā ražošana samazināsies par 33% līdz 13 miljoniem tonnu. Paredzams, ka Kanādas rapšu cena vidēji sasniegs rekordaugstu līmeni 799 USD/t 2021.–2022. gadā, kas ir par 85% virs piecu gadu vidējās cenas līdz 2020.–2021. gadam.

AWB -  Austrālijas kviešu audzētāju organizācija

AWB ir neatkarīga Austrālijas kviešu audzētāju organizācija. AWB prognozē ka eļļas augu pieprasījum 2022.gadā aizvien ietekmēs COVID-19 vīrusa pandēmija un jaunais vīrusa paveids Omicron eļļas augu un enerģijas tirgū radīs lielāku pieprasījuma samazinājumu. Tā rezultātā AWB saredz cenu samazinājumu uz pieprasījuma samazinājuma bāzes. AWB paredz, ka ES tikai 70% saražotajiem rapšiem izmantos biodīzeļdegvielas ražošanā, kas nozīmē, ka ES veidosies pārpalikumi. AWB tomēr izvairās prognozēt vai pieprasījuma samazinājums būs galvenais faktors, kas noteiks rapšu cenu tirgū, jo visi eļļas augu tirgi ir saistīti un neatņemama tirgus sastāvdaļa ir ražošanas tiešās izmaksas, kurām AWB neprognozē cenu kritumu. AWB ir cits skatījums, salīdzinot ar citiem analītiķiem, tomēr dažas tēzes ir vērā ņemamas, lai pievērstu uzmanību tirgus tendencēm nākotnē.

Strategie Grains

Francijas analītikas uzņēmums Strategie Grains prognozē, ka 2022.gadā rapšu pieprasījums samazināsies mazāk nekā piedāvājums, kā rezultātā ES rapšu krājumi atkal samazināsies. Eiropas rapšu bilance ir ļoti saspringta un tiek prognozēts, ka 2022.gada jūnija beigās rapšu krājumi sasniegs vēsturē zemāko krājumu līmeni – 0.7M t. Strategie Grains saspringtas ES un pasaules rapšu bilances dēļ prognozē vēsturiski augstākās cenas 2021.-2022.tirdzniecības gadā. Uzņēmums paredz, ka cenas nedaudz atdzisīs 2022.gada sākumā, kad tirgum būs pieejamas Dienvidamerikas sojas pupiņu jaunā raža, tomēr lielākais uzsvars tiek likts uz jauno rapšu ražu, kuru varēs sākt prognozēt pēc ziemas perioda un ir zināms, ka rapšu kopējā sējplatība Eiropā šajā gadā ir palielinājusies, salīdzinot ar pēdējiem 5 gadiem. Tā rezultātā Strategie Grains paredz, ka rapšu cenas nākošajā tirdzniecības gadā, kas sākas 2022.gada septembrī, varētu samazināties sabalansētākas tirgus krājumu situācijas dēļ.

Thomas Elder Markets

Rapšu tirgus varētu eksplodēt, ja radīsies papildus ražošanas problēmas. Pasaules rapšu krājumu attiecība pret izlietojumu ir 6% un tas ir zemākais līmenis kopš 203.gada – vidēji kopš 2010.gada rapšu krājumu pret izlietojumu ir 11%. Šīs sezonas beigās Thomas Elder Markets prognozē rapšu krājumus tikai 1.8M t apmērā.  Pasaule vēros laikapstākļus Kanādā un Eiropā, lai noskaidrotu tirgus virzienu - Neveiksmes gadījumā radīsies uguņošana. Tomēr realitāte ir tāda, ka mēs nezinām, kā tas izvērtīsies - tas varētu būt piegādes satricinājums, vai arī pasaule varētu būt pārpildīta ar bufera ražu. Thomas Elder Markets iesaka nākošās ražas rapšu cenas fiksāciju veikt tiklīdz jūtami un redzami cenu samazinājuma signāli.

  HB4 – ģenētiski modificēti kvieši

Šajā graudu tirgus apskatā vairāk apskatīsim iespējamās nākotnes graudu tirgus tendences, kas tiek saistītas ar pārtikas graudu ražošanu, lai apmierinātu straujo nākotnes pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Saskaņā ar ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pētījumiem un aprēķiniem, pasaulē līdz 2035.gadam ir gaidāms pārtikas ražošanas un patēriņa pieaugums par 50%, no kura kviešu patēriņam prognozē pieaugumu par 20%. Ņemot vērā klimatiskās izmaiņas un pēdējo gadu kviešu ražošanas problēmas, tirgū tiek meklētas dažādas kviešu audzēšanas alternatīvas, ar kurām palielināt kviešu ražu esošajās kviešu audzēšanas platībās un pielāgoties klimatiskajām pārmaiņām. Šajā sakarā pārtikas un lauksaimniecības organizācija apskata ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas iespējas, lai apmierinātu pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Šajā sakarā jau 2020.gada oktobrī Argentīnas un Argentīnas lauksaimniecības ministrija kļuva par pirmo valsti, kas apstiprināja ģenētiski modificētu kviešu celmu HB4, ko kopīgi radīja Argentīnas uzņēmums Bioceres Crop Solutions Corporation un franču sēklu specializētais uzņēmums Florimond-Desprez. Ģenētiski modificēto kviešu HB4 izstrādātāji apgalvo, ka šiem kviešiem ir par 20% lielākas ražas potenciāls un šie kvieši ir izturīgāki pret sausiem klimatiskajiem apstākļiem, salīdzinot ar tradicionālajām kviešu šķirnēm.

Argentīna jau līdz 2020.gada oktobrim var tikt uzskatīta par ģenētiski modificētas pārtikas ražošanas lielvalsti, jo no Argentīnas 38M ha aramzemes 65% tiek kultivēti ģenētiski modificēti kultūraugi – galvenokārt šobrīd Argentīta audzē ģenētiski modificētas sojas pupiņas, kukurūzu un kokvilnu. 2021./2022. ražošanas gadā 6.5M ha platībā Argentīna plāno iesēt kviešus no kuriem 55 000 ha tiks iesēti HB4 kvieši. Argentīna prognozē, ka 2022.gada pirmā ģenētiski modificētā kviešu raža dos 260 000 t lielu ražu.  

Argentīna ir Latīņamerikas lielākā kviešu ražotāja, un tā ražo aptuveni 5% no kopējās pasaules kviešu produkcijas. 2020./2021. kviešu ražošanas gada kopējā kviešu raža ir aptuveni 17M t no kurām 10M t tiek un tiks eksportētas. Argentīnas kviešu eksporta stratēģiskais partneris līdz šim ir Brazīlija, kura importē 85% (aptuveni 7M t) no Argentīnas eksportam paredzētajiem kviešiem. Brazīlija arī praktizē un atbalsta biotehnoloģisku kultūraugu ražošanu un ieņem otro vietu pasaulē aiz ASV. Brazīlija ģenētiski modificētu kultūraugu ražošanu pirmo reizi ieviesa 1998.gadā un līdz šim šie kultūraugi ir uzrādījuši izcilus rezultātus salīdzinot ar tradicionālajiem augiem. Brazīlijas ģenētiski modificētās sojas pupiņas uzrāda par 26% labāku sniegumu, bet kukurūzas par 64% līdz pat 152% labāku sniegumu.

Argentīna plāno, ka daļu no pirmajiem ģenētiski modificētajiem kviešiem importēs Brazīlija. Savukārt Brazīlijas ģenētiskā tirgus opozīcija un kviešu dzirnavnieki ir citās domās un - drīz pēc Argentīnas paziņojuma par atbalstu HB4 celma kviešiem, Brazīlijas tirgus dalībnieki paziņoja, ka iespējams ģenētiski modificētie kvieši netiks importēti un izmantoti pārtikas ražošanā. Brazīlijas tirgus dalībnieki ir veikuši aptauju, kuras rezultāti uzrāda, ka 90% no Brazīlijas patērētājiem nav gatavi ģenētiski modificētiem kviešiem, savukārt citas pasaules valstis 100% noliedz jebkādu gatavību ģenētiski modificētiem kviešiem. Brazīlijas tirgus dalībnieki uzsver: “Mēs nevēlamies būs izmēģinājuma jūras cūciņas!” Iebildumi pret ģenētiski modificētu kviešu kultivēšanu nav pilnībā neracionāli, jo daudzi nozares eksperti ir noraizējušies par tradicionālo kviešu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijas savietojamību ar ģenētiski modificētu kviešu audzēšanu un pārstrādi.

Ņemot vērā, kā vizuālas atšķirības starp ģenētiski modificētiem un tradicionāliem kviešiem nav novērojamas, pastāv iespēja, ka Argentīna eksportējot kviešu var veidot dažādo kviešu maisījumu. Tāpēc Brazīlija izskata iespēju pilnībā boikotēt kviešu importu no Argentīnas. Tas nozīmē, ka 2021./2022. eksporta sezonā var uzrasties brīvas 7M t kviešu t no Argentīnas, kas tiks piedāvātas cietiem alternatīviem importa tirgiem. Šobrīd Argentīna izskata kviešu eksporta piedāvājumus no Urugvajas un Paragvajas, kuras abas ir Brazīlijas sauszemes kaimiņvalstis. Šajā sakarā ieguvējas ir citas tradicionālo kviešu audzēšanas valstis (Kanāda, ASV, Eiropas savienība un Krievija), kurām būs iespēja piedāvāt kviešus boikotējošajai Brazīlijai.

Šobrīd ģenētiski modificētās pārtikas tirgū ir izveidojusies interesanta situācija, kurā otrs lielākas ģenētiski modificētu kultūraugu kultivētājs (Brazīlija) atsakās no ģenētiski modificētiem kultūraugiem – šajā gadījumā no kviešiem. Ir saskatāmas bažas par jebkādu ģenētiski modificētas pārtikas produkcijas kvalitāti, ko paši ražo un piedāvā patērētājiem. Neraugoties uz pirmajām tirgus emocijām, kviešu tirgus redz, ka ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas laika deglis ir aizdedzināts un, balstoties uz līdzšinējo situāciju, ģenētiski modificēti kvieši ir viens no nākotnes pārtikas problēmas risinājumiem.


 

AgroPlatforma podkāsts Nr.12 par digitālo laukkopību ar Gatis Bērziņu no AgriCon.

AgroPlatforma video-audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības pārstāvjiem. Intervija Nr.12 par digitālo laukkopību ar SIA "Precision Farming" valdes locekli Gati Bērziņu: 

 • Gata Bērziņa CV 
 • AgriCon vēsture 
 • Kā tiek veiktas augsnes analīzes? 
 • Kādi ir AgriCon novērojumi un secinājumi par Latvijas augsnēm? 
 • Ar kādām investīcijām jārēķinās lauksaimniekam? 
 • Kāpēc visas saimniecības neveic augsnes analīzes? 
 • Kāds ir saimniecību ieguvums izmantojot YARA sensoru? 
 • Cik YARA sensori darbojas Latvijā? 
 • Cik maksā YARA sensors? 
 • Kādus produktus vēl piedāvā AgriCon? 
 • Kādu Gatis redz Latvijas lauksaimniecības nākotni? 
 • Gata novēlējums lauksaimniekiem
Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā? (11.01.2021) 

ABN AMRO


Nīderlandes banka ABN AMRO secina, ka kviešu cenu pieaugums jau šajā tirdzniecības sesijā ir saistīts ar sausuma draudiem Krievijas un ASV kviešu sējumos. Ja, pavasarim iestājoties, tiks konstatēts, ka ziemas kvieši nav pietiekami labi pārziemojuši un sausuma faktors būs arī novērojams pavasarī, tad kviešu cenas var palielināties vēl vairāk. Kviešu cenas pēc bankas ieskatiem labvēlīgi arī ietekmē nerimstošā pieprasījuma kāre no Ķīnas, kas šogad nav piepildāma ar kviešiem  un citiem pārtikas produktiem, kā piemēram, sojas pupiņām un kukurūzu. ABN AMRO uzskata, ka pārtikas preču cenas tiks atbalstīts tik ilgi, cik saglabāsies augstais pieprasījums no Ķīnas.

Bank of America


Amerikas banka 2021.gada sezonā paredz rekordaugstus kviešu pārpalikumus ASV tirgū, kas pieaugs līdz pat 29M t. Kopējiem pasaules krājumiem banka paredz palielinājumu no 40M līdz 45M t, kas varētu būt augstākais kopš 2008./2009.gada sezonas. Šādi kviešu krājumu rādītāji iespējams palielinās kviešu patēriņu, bet iespējams spēlēs par sliktu kviešu tirgus cenām. Amerikas banka uzskata, ka kviešu cenu palielinājums 2020.gada otrā pusē ir pārspīlēts un cenām šobrīd nav pamatota seguma. ASV uzskata, ka kviešu cenu pieaugums ir saistīts ar kviešu saistīto preču proporcijas izmaiņām, kas 2020.gadā tika iemainītas ar lielākām kukurūzas sējplatībām. Paraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta publicētajiem datiem un salīdzinot tos ar 2019. vai 2018.gadu, nav novērojamas krasas izmaiņas. ASV lauksaimnieki cerēja uz labākām ražām un šis apgalvojums tiek balstīts uz vienkārši nelabvēlīgu lauksaimniecības gadu. No iepriekš minētā, Amerikas banka paredz kviešu cenu samazinājumu 2021.gadā visos pasaules tirgos.

Commerzbank


Vācu lielākā banka Commerzbank iepriekšējā gadā bija visprecīzāk paredzējusi 2020.gada graudu tirgus scenārijus. Vācieši 2021.gada sākumā paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos, par pamatu minot Ķīnas tirgus augsto pieprasījumu. Banka kritiski arī izsakās, ka cenas varētu samazināties, ja kopējie pasaules krājumi palielināsies pēc labvēlīgas 2021.gada ražas sezonas, jo krājumu pieaugums ir novērojams tirgos, kas nespēlē eksporta lomu globālajos tirgos, bet gluži pretēji – dinamiski palielina importa apjomus. Commerzbank secina, ka palielinoties krājumiem, palielinās arī patēriņš, kas norāda uz stabilu pieprasījumu, ko nevar garantēt ar vienlīdz stabilu piedāvājumu, salīdzinot to ar 2020.gada ražas rezultātiem. “Mēs uzskatām, ka tirgus izmaiņas var sagaidīt tikai tādā gadījumā, ja kviešu un kukurūzas raža Ziemeļu puslodē parādīs krietni labākus rezultātus, atslogojot augsto Ķīnas pieprasījumu, bet līdz šādiem secinājumiem vēl tāls ceļš ejams,” komentē banka. Commerzbank ir vienīgais no ekspertiem, kas gada sākumā neizvairās nosaukt un paredzēt kviešu cenas 2021.gada ceturtajā ceturksnī: “Lai gan mēs sagaidām labākas Eiropas kviešu ražas 2021.gada sezonā, salīdzinot ar 2020.gadu, tomēr mēs paredzam labākas kviešu tirgus izejas pozīcijas un uzskatām, ka kviešu cena Čikāgā būs 5.80 USD/bu, bet Eiropā tā svārstīsies ap 190.00 EUR/t.

RABOBANK


Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu saglabāšanos līdz otrā ceturkšņa beigām, kad sāksies ziemas kviešu ražas novākšanu, ar ko banka paredz ekonomiskās aktivitātes normalizēšanos. Kviešu cenām pirmajos divos ceturkšņos banka paredz papildus atbalstu no pieprasījuma pieauguma, ko stimulēs importa tirgi. Vēlāk pieprasījums varētu samazināties, jo vajadzētu normalizēties COVID-19 pandēmijas situācijai, kas mazinās importa tirgu histēriju veidot papildus pārtikas krājumus. RABONBANK arī pievērš lielu uzmanību laika apstākļu izmaiņām, un paredz šīs izmaņas kā lielu risku, kas tirgu var neparedzami manīt. Pretēji Amerikas bankai, Nīderlandes banka paredz 2021.gada kviešu krājumu samazinājumu par 5M t, par galveno iemeslu minot Krievijas ziemas kviešu ražas samazinājumu slikto rudens laika apstākļu dēļ. Banka cer uz labāku ražas potenciālu Eiropā un Lielbritānijā, kas iespējams radīs īslaicīgu, lielāku spiedienu uz Parīzes biržas cenām, ko līdzsvaros samazināta Melnās jūras tirgus eksporta konkurence.    

  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

 • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
 • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
 • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
 • Veldres radītie zaudējumi?!
 • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
 • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.


Solis 1/1

Pēc lauksaimnieku pierasījuma, AgroPlatforma drīzumā piedāvās Jums jaunu pakalpojumu - AGRONOMA EKSPERTA KONSULTĀCIJA. Vēlamies uzdot dažus jautājumus tieši Jums, lai konsultācijas pakalpojums izdot nevainojami. 

Powered by MailigenAgroPlatforma podkāsts Nr.15 ar Dāgu Rostoku no INNVIGO >>>>>>


AgroPlatforma podkāsts Nr.16 ar Mareku Basankoviču no PayRay bankas>>>>>>


 Piedāvājums AgroPlatforma klientiemSojas pupiņu cenas Čikāgā (Marts 2021)

EUR/USD valūtas dienas indekss


EURUSD chart by TradingView


Jēlnaftas nedēļas cena USD/brl

CLH2021 chart by TradingView


  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

 • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
 • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
 • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
 • Veldres radītie zaudējumi?!
 • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
 • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.