GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 9.decembrī

Eiropas kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā Francijas kviešu cenu piedāvājums nebija pietiekami konkurētspējīgs Ēģiptes kviešu iepirkuma konkursā un tā vietā, lai iepirkums notiktu no Francijas, Ēģipte izvēlējās Krievijas piegādātāju piedāvāto kviešu cenu. Ēģipte iegādājās 295 000 t kviešu par 235 USD/t ( ~214 EUR/t). Pēdējā Ēģiptes iepirkuma cena bija par 4 dolāriem augstākā, salīdzinot ar iepriekšējo iepirkumu.


Parīzes biržas cenas iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājās – kviešu 2020.gada marta līgumu cenas samazinājās par 1.5% jeb no 186.00 EUR/t uz 183.25 EUR/t. Parīzes birža neuzskata, ka šis ir vērā ņemams cenu samazinājumus un neveiksme Ēģiptes iepirkumā netiek uzskatīta par dominējošo iemeslu cenu svārstībās. Kopīgais pasaules kviešu pieprasījumus aizvien ir spēcīgs un eksporta plūsmas no Eiropas šobrīd nav tikai fokusētas uz Āfrikas vēsturiskajiem sadarbības partneriem. Un tomēr, iespējams viens neveiksmīgs iepirkuma konkurss nevar atstāt ilgstošu ietekmi uz cenu tendencēm Eiropā, bet vairākas neveiksmīgas iepirkuma sērijas var radīt nopietnus draudus Eiropas kviešu cenām.

Eiropas kviešu eksporta plūsmā nedrīkst radīt ilgstošas pārtraukumus, jo tukša tirgus vieta ilgi nestāv. Tāpēc jau šodien tirgus sāk runāt par Eiropas ziemas kviešu apjomu samazinājumu 2020.gadā, un kādu ietekmi tas var atstāt uz eksporta pozīcijām.


Francijas ziemas kviešu sejas darbi nedēļas laikā ir progresējuši par 3% un šobrīd ir iesēti 83% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Ziemas kviešu sējumu vērtējums nedēļas laikā ir pasliktinājies – ja nedēļu iepriekš ziņojām, ka 75% ziemas kviešu tika vērtēti kā labi vai ļoti labi, tad šobrīd tikai 73% ziemas kviešu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Turpmākās Eiropas kviešu tirgus tendences ir saistītas ar Francijas kviešu sējumu attīstību un ziemas laika apstākļu veidošanos Melnās jūras galvenajos ziemas kviešu audzēšanas apgabalos.

Citos pasaules tirgos

Čikāgas biržas aktīvā darbība atsākās iepriekšējā nedēļā pēc Pateicības dienas svinībām ASV. Pirmā biržas darba nedēļa sevišķi lielas izmaiņas tirgū neienesa un ASV eksporta apjomi aizvien bija ar lejupslīdošu tendenci. Svarīgi piebilst, ka ASV kviešu eksports līdz šim brīdim uzrādīja labus rādītājus, uzlabojot iepriekšēja gada rezultātu par 20%.


ASV tirgus eksporta lejupslīdi neuzskata par ilgstošu problēmu, jo Austrālijas kviešu ražas samazinājums par 30% un Argentīnas ilgstoši valdošais sausums varētu radīt papildus pieprasījumu pēc ASV kviešu piegādēm.

Krievijas eksporta cenas sāk stabilizēties un to mēs redzējām iepriekšējās nedēļās Ēģiptes iepirkumā, bet Krievijas kviešu pārvadājumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 11% un līdz šim brīdim Krievijai eksportā ir izdevies nosūtīt 18.4M t.

Ukraina veic uzlabojumus iekšzemes kviešu pārvadājumos, atbalstot likumprojektu par kviešu pārvadāšanu ar privātajiem dzelzceļa sastāviem. Kviešu piegādātāji katru gadu izsaka neapmierinātību par valsts dzelzceļa garajām rindām un paaugstinātajām transporta maksām, kas neļauj veikt kviešu piegādes noteiktajos termiņos. Tagad Ukrainas lielie tirgus dalībnieki varēs iegādāties savas lokomotīves un dzelzceļa vagonus un iesaistīties kviešu loģistikas problēmas risināšanā.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā sasniedza jaunus cenu rekordus. Eiropas lauksaimniekiem šodien ir iespēja pārdot rapšus par 397.00 EUR/t. Rapšu cena Parīzes biržā Februāra līgumiem nedēļas laikā palielinājās par 6.50 EUR no 390.50 EUR/t uz 397.00 EUR/t. Cenu pieaugums bija arī novērojams 2020.gada nākotnes rapšu ražai un rapšu cena nākošā gada novembra līgumiem palielinājās no 377.00 EUR/t līdz 380.75 EUR/t.


Cenu pieaugums Eiropā nav tikai saistīts ar pieaugošo rapšu pieprasījumu, bet arī ar Kanādas rapšu ražas samazinājumu par 8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Cenas pieaugumu iepriekšējā nedēļā arī stimulē naftas cenu pieaugums pēc OPEC sanāksmes, kurā tika panākta vienošanās ar Krieviju par naftas ražošanas apjomu samazināšanu. Naftas cenas pieauga līdz 59 USD/brl.

Eiropā ir rekordaugsts rapšu imports – līdz šim brīdim kopā ir importētas 3 M t rapšu. Rapšu imports ir pieaudzis par 30%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad Eiropa importēja tikai 2 M t rapšu. Galveno importa plūsmu šobrīd nodrošina Ukraina, kura ir importējusies 80% no visa rapšu importa apjoma.

Ukrainas eksportējamo rapšu krājumi tuvojas beigām un Eiropas rapšu importa līdera pozīcijas būtu jāpārņem Kanādai, bet vai tas Kanādai izdosies pie ievērojamās rapšu ražas samazinājuma!? Kanādai šogad būs papildus jāeksportē rapši ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Austrāliju, kur rapšu raža vēl tiek samazināta par 200 000 t.

Tā vien šķiet, ka Kanādas lauksaimniekiem šogad lielās rapšu novākšanas pūles atmaksāsies un būs iespējams nopelnīt uz rapšu lielo pieprasījumu, kas veicinās rapšu tirgus cenas stabilitāti.

 


VIEDOKĻI

AgroPlatforma uzsāk jaunu ziņu rubriku – VIEDOKĻI. Šajā nedēļā ar viedokli dalīsies AGRICON konsultants precīzajā laukkopībā un digitālajā agronomijā un SIA PRECISION FARMING valdes loceklis Gatis Bērziņš par veldres rosošo faktoru mazināšanu.

Cienījamie lauksaimnieki,

Ražas novākšana iet pilnā sparā. Šajā sezonā ražas ir vidējas un augstas atkarībā no reģiona. Sezona bija mazāk ekstrēma un paredzamāka nekā iepriekšējā sezonā. Nenoliedzami klimatiskie apstākļi atstāja savu nospiedumu uz ražas veidošanos, toties vairāk izkristalizējās pašu lauksaimnieku rīcība un rocība. Apbraukājot Latvijas āres grūti nepamanīt tendenciozas veldres sērgu reģionos. Lielākajā daļā no šiem reģioniem nebija stipri negaisi. Ir darbības, kuras lauksaimnieks var pilnveidot. Mērķtiecīgam lauku ražotājam šī ir ārkārtīgi nozīmīga viela pārdomām, lai nākamreiz līdzīgos apstākļos savu ražošanu nenoliktu veldres radītajos zaudējumos un riskos. Par kādiem zaudējumiem un riskiem ir runa:

 • Mitrāki graudi - papildus kaltēšanas izmaksas;
 • Novēlota graudu kulšana, slikti žūstošās veldres rezultātā, rada ražas kvalitātes zudumus;
 • Samazināti kulšanas tempi palielina riskus laicīgi nenovākt kopējo ražu;
 • Paaugstinātās kulšanas izmaksas;
 • Ne mazāk svarīgs ir darbinieku un pašu stresa līmenis;
 • Nelietderīgas izmaksas sezonas sākumposmā – konkrētāk slāpekļa mēslojums, kas nostrādāja kā veldres cēloni. Protams, arī visu pārējo produktu un darbību izmaksas, ja veldre radīja ražai letālas sekas.


Visi šie riski rada zaudējumus, kurus bieži vien neaprēķinām. Labības lauka veldrēšanās var radīt zaudējumus, sākot no dažiem desmitiem eiro hektārā līdz vairākiem simtiem. Atkarībā no apstākļiem kulšanas periodā, veldres skartais lauka nogabals visus ieguldījumus var pārvērst izmaksās un nedot cerēto peļņu. Kļūdainu agronomisku lēmumu dēļ veldre var radīt papildus neplānotas izmaksas un biznesa mērķis, iegūt vidējo peļņu 100 EUR/ha un vairāk, kļūst kā loterija. 

Mēslošanas metodes pilnveide ir risinājums graudaugu veldrēšanās problēmai. Galvenais veldres cēlonis ir kļūdas slāpekļa papildmēslošanā un augšanas regulatoru pielietošanas deva un termiņš atbilstoši aktuālā perioda apstākļiem. Īpaši vēlos pieskarties tēmai par slāpekļa pirmo papildmēslošanas reizi, kas ir noteicošais faktors veldres ierobežošanai.

Pirmā slāpekļa papildmēslošanas deva un laiks. Šīs mēslošanas mērķis ir stimulēt cerošanas turpinājumu un neko citu. Viss slāpekļa apjoms, kas izstrādāts uz ziemāju graudaugiem līdz cerošanas fāzes beigām, ir saucams par pirmo mēslošanas reizi, neatkarīgi cik daļās tas tiek dalīts. Ar šo papildmēslošanu ir jācenšas sasniegt optimālu produktīvo stiebru daudzumu – ap 800…1000 stiebru kvadrātmetrā:

- Ja produktīvo stiebru skaits ir mazāks par 300 kvadrātmetrā, tad pirmajā mēslošanā jārealizē pastiprināta augu stimulēšana un tas ir vienīgais iemesls lietot līdz 100N kg/ha tīrvielā.

- Ja stiebru skaits ir ap 500…700, kā tas bija daudzās saimniecībās šogad, papildmēslošana jārealizē ar 30…50 N kg/ha tīrvielā. Lielāka papildmēslojuma deva radīs nevajadzīgu papildus stiebru veidošanos - tiem būs mazāka iespēja izveidot veselīgu vārpu - stiebru augšanas procesā rodas papildus konkurence pēc saules fotosintēzes realizācijai. Graudaugs spiestā kārtā izveido garākus stiebrus, nespējot pietiekami veltīt enerģiju vārpas pilnveidei - enerģija tiek patērēta stiebru un lapu attīstībai. Tas pārsvarā ir cēlonis veldrei kā arī var samazināties 1000 graudu masa.

- Ja pavasarī ziemas kviešu laukā ir 900 un vairāk produktīvie stiebri kvadrātmetrā, tad pirmā papildmēslošana ir obligāti jāizlaiž. Šāda situācija, gan Latvijas apstākļos ir pārāk reti novērojama – biežāk iespējama izmēģinājumu lauciņos.


Pastiprināts slāpekļa mēslojums kā glābiņš pirms gaidāmā sausuma perioda ir mīts. Augsnei, atbilstoši granulometriskam, sastāvam ir sava mitruma kapacitāte. Tas realizējas pie apstākļiem, kad augsnes daļiņas piesaista ūdeni ar -0,1…-0,3 bāru spēku. Mālaina augsnei šajā mirklī fiziski vienā kubikmetrā satur 350 litri ūdens, no kuriem augam pieejamie ir ap 200 litri. Smilšaina augsne spēj nodrošināt ūdeni augiem ap 70 litri no kubikmetra augsnes. Tātad, pēc ziemas, ja ūdeni papildus nepapildina nokrišņi, augsnē esošais ūdens 70…200 l/m3 neizgaro un gravitātes iespaidā neskalojās uz leju. Vienīgais ceļš, kā augsne top sausa, ir pašu augu patēriņš. “Kāds ūdens patēriņš ir lieki sabiezinātajiem augiem salīdzinājumā ar optimālu augu biomasu - Protams, lielāks.” Pārlieku pastiprināta slāpekļa deva, kad vēl nav beigusies cerošana, pirms gaidāmā sausuma perioda, veicina lielāku ūdens un barības vielu patērēšanu. Tas noved pie tā, ka periodā bez nokrišņiem sausumu ātrāk piedzīvo stimulētie - sabiezinātie augu nogabali salīdzinājumā ar optimālas biomasas nogabaliem. Sekas: ātri novērojami atkritušie stiebri, veldre, ražas zudumi sakarā ar sīkiem graudiem un samazinātām vārpām, ļoti laba salmu raža. Ūdens nodrošinājums ir svarīgs karoglapas periodā, kad briest vārpa un veidojas graudu tilpumasa. Pirmais N mēslojums, kas realizēts atbilstoši augu biezībai, garantē augu sagatavotību jebkādiem turpmākiem apstākļiem, dodot augstāku ražu, būtiski samazinot veldres riskus un veidojot augstāku N lietderību.

Nešaubīgi, labāko peļņu sniedz augi, kuru biomasa un hlorofils ar slāpekļa mēslojuma palīdzību ir nodrošināts optimāli. Optimāla augu biomasa pietiekami noēno augsni, veido veselīgu lapu konkurenci pēc fotosintēzes un uztur labāko iespējamo mikroklimatu starp augiem. Optimums ir solis pirms maksimālās ražas, kas sniedz ekonomiski izdevīgāko ražu un būtiski samazina šajā rakstā minētos riskus.

 Pat viena lauka ietvarā augsnes auglība var būt ļoti mainīga. Šis “fenomens” ir katra saimnieka acu priekšā, vai nu kā kombainā uzmērītās ražības atšķirības pa lauka nogabaliem vai arī saskaroties ar veldres problēmām pa lauka nogabaliem. Lai attiecīgajā veģetācijas periodā uzturētu ražas veidošanai tik svarīgo slāpekli atbilstošā apjomā, katrā lauka nogabalā ir jārealizē atšķirīga mēslošana. Svarīgi pielietot pareizo slāpekļa papildmēslojuma devu un termiņu. Tas iespējams ar tādu tehnoloģiju kā YARA N-sensor un N-tester sistēmu pareizas pielietošanas palīdzību. Tikai šāda pieeja dod labāko peļņu katrā lauka nogabalā, jo tiek ņemta vērā maksimāli sasniedzamās biomasas un hlorofila robeža, slāpekļa mēslojuma lietderība un dabiskā slāpekļa mineralizācija augsnē.

Ar cieņu, Gatis Bērziņš

Konsultants precīzajā laukkopībā un digitālajā agronomijā


_________________________________________________________________________________

EUR/USD valūtas indekss

 

R49VSK

Vārda dienu šodien svin:    


TOP 5 Eiropas kviešu ražotāji 2019.gadā (milj. t)


 TOP 5 Eiropas
kviešu ražotāji
 Kviešu raža 
2019.gadā
 Izmaiņas pret 
2018.gadu
 Francija39.390  +5.316
 Vācija22.873 +2.747 
 Lielbritānija 15.973 +2.325
 Polija10.664  +0.848
 Rumānija8.100  -0.900
KOPĀ EIROPĀ 143.260 +14.453


JAUNS AGROPLATFORMAS SERVISS 

AgroPlatforma izveidoja jaunu servisu, kas atvieglo biržas cenu sekošana procesu – Biržas īsziņu serviss. Jums vairs nav nepieciešams apmeklēt mājas lapu, lai aplūkotu biržas cenas kviešiem un rapšiem. Tagad par izmaiņām tirgū Jūs saņemsiet īsziņu no AgroPlatforma.

 


SIA "FITO-AL" valdes priekšsēdētājs Artūrs Arnītis dalās ar savu pieredzi, lietojot AgroPlatforma pakalpojumus.


SIA "MĀLNIEKI" valdes priekšsēdētājs Uvis Slakteris dalās ar savu pieredzi, lietojot AgroPlatforma pakalpojumus.


____________________________

___________________________________

  Jūsu graudu cenas piedāvājumi

  • Kveiši (Rīga) 2019.gada raža 
  •   Ekstra kvalitāte          182 
     I grupas kvalitāte          182
   II grupas kvalitāte          182


   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   Kvieši (Rīga, Liepāja) 2019.gada raža
  • DEC19
  • Extra kvalitāteMAR20 - 7 
   I grupas kvalitāteMAR20 - 8 
   II grupas kvalitāte-
   III grupas kvalitāte-
   Lopbarība-  

   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   Rapši (Rīga) 2019.gada raža
  • FEB 20
  • Rapšu cena formulaFEB20 -6

   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU


   Lauka pupas (Rīga) 2019.gada raža
  • MAR20
  •   1. grupa          +90 
     2. grupa          +70
     Lopbarība          +30


   APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

   ___________________________________


  • Kviešu Decembra līgumu cena Čikāgā

EUR/USD valūtas dienas indekss


EURUSD chart by TradingView


Jēlnaftas nedēļas cena USD/brl

CLF2020 chart by TradingView

___________________________________

Reģistrējies eAgronom un saņem 25% atlaidi ērtam un noderīgam lauku darbu plānošanas un vadības risinājumam.

                Biržas cenas               

AgroPlatformā darījumus ar graudiem iespējams veikt ātrāk, izdevīgāk un efektīvāk. Platforma nodrošina iespēju redzēt un būt informētam par notiekošo nozarē. Izvieto savu sludinājumu, izsaki piedāvājumu citiem izvietotajiem sludinājumiem, slēdz nākotnes cenas līgumus, fiksē savu nākotnes cenu.Sazinies ar mums

E-pasts[email protected]lv

Tālrunis+371 29991188

Tālrunis+371 27012190

Darba laiks: Darba dienās 9:00 - 17:00

Partneri

Palīgs graudaudzētājiem ikdienas darbu plānošanai un efektīvākai saimniekošanai

MASCUS ir pasaulē lielākais smagās un speciālās tehnikas tirdzniecības portāls.


 .